Cartea a doua a împăraţilorSau „CARTEA A PATRA A ÎMPĂRAŢILOR“ (în Septuaginta)

Capitolul 1

Boala şi moartea lui Ahab

1. Şi, după moartea lui Ahab, Moab* s-a răsculat împotriva lui Israel.

2. Şi Ahazia a căzut printre gratiile din camera lui de sus, care era în Samaria, şi s-a îmbolnăvit; şi a trimis soli, zicându-le: „Mergeţi şi întrebaţi* pe Baal-ZebubDomnul muştelor, dumnezeul Ecronului, dacă mă voi ridica* din boala aceasta“.

3. Şi îngerul Domnului i-a zis lui Ilie* tişbitul: „Ridică-te şi suie-te în întâmpinarea solilor împăratului Samariei şi spune-le: «Pentru că nu este Dumnezeu în Israel, mergeţi să întrebaţi pe Baal-Zebub*, dumnezeul Ecronului?

4. Acum deci, aşa zice Domnul: «Nu vei coborî* din patul în care te-ai suit, ci vei muri negreşit»“. Şi Ilie a plecat.

5. Şi solii s-au întors la el; şi el le-a zis: „De ce v-aţi întors?“

6. Şi ei i-au zis: „Un om s-a suit în întâmpinarea noastră şi ne-a zis: Mergeţi, întoarceţi-vă la împăratul care v-a trimis şi spuneţi-i: Aşa zice Domnul: «Pentru că nu este Dumnezeu în Israel, trimiţi să întrebe pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului? Deci nu vei coborî din patul în care te-ai suit, ci vei muri negreşit»“.

7. Şi el le-a zis: „Ce fel de om era cel care s-a suit în întâmpinarea voastră şi v-a spus cuvintele acestea?“

8. Şi ei i-au zis: „Un om în haină de păr* şi încins la coapse cu un brâu de piele“. Şi el a zis: „Este Ilie tişbitul“.

9. Şi a trimis* la el o căpetenie peste cincizeci, cu cei cincizeci ai săi. Şi acesta s-a suit la el şi, iată, el şedea pe vârful muntelui. Şi i-a zis: „Om al lui Dumnezeu, împăratul a zis: «Coboară!»“

10. Şi Ilie a răspuns şi a zis căpeteniei peste cincizeci: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu*, să coboare foc din ceruri şi să te mistuie, pe tine şi pe cei cincizeci ai tăi!“ Şi a coborât foc* din ceruri şi i-a mistuit, pe el şi pe cei cincizeci ai lui.

11. Şi din nou a trimis Ahazia la el altă căpetenie peste cincizeci, cu cei cincizeci ai săi. Şi el a vorbit şi i-a zis: „Om al lui Dumnezeu, aşa zice împăratul: «Grăbeşte-te să cobori!»“

12. Şi Ilie a răspuns şi i-a zis: „Dacă sunt un om al lui Dumnezeu, să coboare foc din ceruri şi să te mistuie, pe tine şi pe cei cincizeci ai tăi“. Şi a coborât foc de la Dumnezeu din ceruri şi i-a mistuit, pe el şi pe cei cincizeci ai lui.

13. Şi din nou a trimis* o căpetenie peste a treia ceată de cincizeci, cu cei cincizeci ai săi. Şi a treia căpetenie peste cincizeci s-a suit şi a venit şi a îngenuncheat înaintea lui Ilie, l-a rugat şi i-a zis: „Om al lui Dumnezeu, să aibă preţ*, te rog, înaintea ochilor tăi sufletul meu şi sufletul acestor cincizeci de robi ai tăi.

14. Iată, a coborât foc din ceruri şi a mistuit pe cele două căpetenii dintâi peste cincizeci, cu cei cincizeci ai lor, şi acum să aibă preţ sufletul meu înaintea ochilor tăi“.

15. Şi îngerul Domnului a zis lui Ilie: „Coboară cu el, nu te teme* de el“. Şi s-a ridicat şi a coborât cu el la împărat.

16. Şi el i-a zis: „Aşa zice Domnul: «Pentru că ai trimis soli să întrebe* pe Baal-Zebub, dumnezeul Ecronului (ca şi cum nu este Dumnezeu în Israel, ca să întrebi cuvântul Lui), pentru aceasta nu vei coborî din patul în care te-ai suit, ci vei muri negreşit»“.

17. Şi el a murit după cuvântul Domnului pe care i-l spusese Ilie. Şi IoramFratele lui Ahazia a început să împărăţească în locul lui, în al doilea an al lui Ioram*, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda, pentru că el nu avea fiu.

18. Şi celelalte fapte ale lui Ahazia, ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Israel?Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)