Cartea a doua a împăraţilorSau „CARTEA A PATRA A ÎMPĂRAŢILOR“ (în Septuaginta)

Capitolul 22

Iosia, împărat al lui Iuda

1. Iosia era în vârstă de opt* ani când a început să împărăţească şi a împărăţit treizeci şi unu de ani la Ierusalim; şi numele mamei lui era Iedida, fiica lui Adaia din Boţcat*.

2. Şi el a făcut ce era drept în ochii Domnului şi a umblat în toată calea lui David, tatăl său, şi nu s-a abătut* nici la dreapta, nici la stânga.

3. Şi a fost aşa: în anul al optsprezecelea* al împăratului Iosia, împăratul a trimis la casa Domnului pe Şafan, fiul lui Aţalia, fiul scriitorului Meşulam, zicând:

4. „Suie-te la Hilchia, marele preot, şi să se strângă banii intraţi* în casa Domnului, pe care i-au adunat uşierii* de la popor,

5. şi să-i dea în mâna* celor care fac lucrarea, care sunt peste treburile casei Domnului; şi ei să-i dea celor care fac lucrarea la casa Domnului, ca să repare spărturile casei:

6. tâmplarilor şi constructorilor şi pietrarilor, şi ca să cumpere lemn şi piatră cioplită, ca să repare casa“.

7. Dar nu li se cerea* socoteală de banii care erau daţi în mâna lor, pentru că lucrau cu credincioşieSau „în adevăr“.

Cartea legii găsită

8. Şi marele preot Hilchia i-a spus scriitorului Şafan: „Am găsit cartea legii* în casa Domnului“. Şi Hilchia i-a dat lui Şafan cartea şi el a citit-o.

9. Şi scriitorul Şafan a venit la împărat şi a adus împăratului cuvânt şi a zis: „Slujitorii tăi au vărsat toţi banii care s-au găsit în casă şi i-au dat în mâna celor care fac lucrarea, a celor care supraveghează casa Domnului“.

10. Şi scriitorul Şafan l-a informat pe împărat, zicând: „Preotul Hilchia mi-a dat o carte“. Şi Şafan a citit-o înaintea împăratului.

11. Şi a fost aşa: când a auzit împăratul cuvintele cărţii legii, şi-a sfâşiat hainele.

12. Şi împăratul a poruncit preotului Hilchia şi lui Ahicam*, fiul lui Şafan, şi lui Acbor, fiul lui MicaCine este ca Domnul, şi scriitorului Şafan, şi lui Asaia, slujitorul împăratului, zicând:

13. „Mergeţi şi întrebaţi pe Domnul pentru mine şi pentru popor şi pentru tot Iuda cu privire la cuvintele cărţii acesteia care s-a găsit; pentru că mare este mânia* Domnului, care s-a aprins împotriva noastră pentru că părinţii noştri n-au ascultat de cuvintele cărţii acesteia, ca să facă după toate cele scrise pentru noiSau „ceea ce a fost scris dinainte pentru noi““.

14. Şi preotul Hilchia şi Ahicam şi Acbor şi Şafan şi Asaia au mers la profetesa Hulda, soţia lui Şalum, fiul lui Ticva*, fiul lui Harhas, păzitorul hainelor (şi ea locuia în Ierusalim, în cartierul al doilea); şi i-au vorbit.

15. Şi ea le-a zis: „Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel: Spuneţi omului care v-a trimis la mine:

16. Aşa zice Domnul: Iată, voi aduce* nenorocire asupra locului acestuia şi asupra locuitorilor lui, toate cuvintele cărţii pe care le-a citit împăratul lui Iuda.

17. Pentru că M-au părăsit* şi au ars tămâie altor dumnezei, ca să Mă provoace la mânie prin toată lucrarea mâinilor lor, şi mânia Mea s-a aprins împotriva locului acestuia şi nu se va stinge.

18. Iar împăratului* lui Iuda care v-a trimis să întrebaţi pe Domnul, să-i spuneţi aşa: Aşa zice Domnul Dumnezeul lui Israel cu privire la cuvintele pe care le-ai auzit:

19. Pentru că inima ta a fost simţitoare* şi te-ai smerit* înaintea Domnului când ai auzit ce am spus împotriva locului acestuia şi împotriva locuitorilor săi, că vor ajunge un pustiu* şi un blestem*, şi ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea Mea, te-am ascultat şi Eu, zice Domnul.

20. De aceea, iată, te voi adăuga* la părinţii tăi şi vei fi strâns în mormântul tău în pace şi ochii tăi nu vor vedea toată nenorocirea pe care o voi aduce asupra locului acestuia“. Şi au adus acest răspuns împăratului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)