Cartea a doua a împăraţilorSau „CARTEA A PATRA A ÎMPĂRAŢILOR“ (în Septuaginta)

Capitolul 8

Sunamita ajutată de Elisei

1. Şi Elisei vorbise femeii pe al cărei copil* îl înviase, zicând: „Ridică-te şi pleacă, tu şi casa ta, şi locuieşte temporar unde vei putea locui, pentru că Domnul a chemat* o foamete* şi ea va şi veni asupra ţării şapte ani“.

2. Şi femeia s-a ridicat şi a făcut după cuvântul omului lui Dumnezeu şi a plecat, ea şi casa ei, şi a locuit temporar şapte ani în ţara filistenilor.

3. Şi a fost aşa: la sfârşitul celor şapte ani, femeia s-a întors din ţara filistenilor şi a ieşit să strige către împărat pentru casa ei şi pentru ogorul ei.

4. Şi împăratul vorbea cu Ghehazi*, slujitorul omului lui Dumnezeu, zicând: „Spune-mi, te rog, toate lucrurile cele mari pe care le-a făcut Elisei“.

5. Şi a fost aşa: pe când istorisea el împăratului cum înviase* pe un mort, iată, femeia pe al cărei fiu îl înviase a strigat către împărat pentru casa ei şi pentru ogorul ei. Şi Ghehazi a zis: „Domnul meu, împărate, aceasta este femeia şi acesta este fiul ei pe care l-a înviat Elisei“.

6. Şi împăratul a întrebat pe femeie şi ea i-a istorisit. Şi împăratul i-a numit un famen, zicând: „Întoarce-i tot ce era al ei şi tot venitul ogorului ei, din ziua în care a părăsit ţara până acum“.

Hazael împărat al Siriei

7. Şi Elisei a venit la Damasc*. Şi Ben-Hadad*, împăratul SirieiEbr. „Aram“, era bolnav. Şi i s-a spus, zicând: „Omul* lui Dumnezeu a venit aici“.

8. Şi împăratul a zis lui Hazael*: „Ia un dar* în mâna ta şi mergi în întâmpinarea omului lui Dumnezeu şi întreabă* prin el pe Domnul, zicând: «Mă voi ridica din boala aceasta?»“

9. Şi Hazael a mers în întâmpinarea lui şi a luat în mâna sa un dar din orice lucru bun al Damascului, o încărcătură de patruzeci de cămile; şi a venit şi a stat înaintea lui şi a zis: „Fiul tău, Ben-Hadad, împăratul SirieiEbr. „Aram“, m-a trimis la tine, zicând: Mă voi ridica din boala aceasta?“

10. Şi Elisei i-a zis: „Mergi şi spune-i: «Cu adevărat te vei ridica!» Dar Domnul mi-a arătat că va muri* negreşit“.

11. Şi şi-a îndreptat faţa spre el şi s-a uitat ţintă la el până s-a simţit jenat; şi omul lui Dumnezeu a plâns*.

12. Şi Hazael a zis: „De ce plânge domnul meu?“ Şi el a zis: „Pentru că ştiu răul* pe care-l vei face fiilor lui Israel: vei pune foc întăriturilor lor şi vei ucide pe tinerii lor cu sabia şi vei strivi* pe pruncii lor şi vei spinteca pe femeile lor însărcinate“.

13. Şi Hazael a zis: „Dar ce este robul* tău, câine, ca să facă acest lucru mare?“ Şi Elisei a zis: „Domnul mi-a arătat* că vei fi împărat peste SiriaEbr. „Aram““.

14. Şi el a plecat de la Elisei şi a venit la stăpânul său, care i-a zis: „Ce ţi-a spus Elisei?“ Şi el a zis: „Mi-a spus: Cu adevărat te vei ridica“.

15. Şi a fost aşa: a doua zi a luat învelitoarea, a înmuiat-o în apă şi a întins-o peste faţa lui şi a murit; şi Hazael a împărăţit în locul său.

Ioram împărat al lui Iuda

16. Şi în anul al cincilea al lui Ioram*, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, şi pe când împărăţea Iosafat peste Iuda, a început să împărăţească Ioram*, fiul lui Iosafat, împăratul lui Iuda.

17. El era în vârstă de treizeci şi doi* de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit opt ani la Ierusalim.

18. Şi a umblat în calea împăraţilor lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, pentru că fiica* lui Ahab îi era soţie; şi a făcut rău în ochii Domnului.

19. Dar Domnul n-a vrut să nimicească pe Iuda, pentru David, robul Său, după cum îi zisese* că-i va da o lumină, lui şi fiilor lui, în toate zilele.

20. În zilele lui, Edomul* s-a rupt de sub mâna lui Iuda şi şi-au pus* un împărat peste ei.

21. Şi Ioram a trecut la Ţair, şi toate carele cu el; şi s-a ridicat noaptea şi i-a bătut pe edomiţii care-l înconjuraseră şi pe căpeteniile carelor; şi poporul a fugit la corturile lui.

22. Şi Edomul s-a rupt de sub mâna lui Iuda până în ziua aceasta. Atunci Libna* s-a rupt în acelaşi timp.

23. Şi celelalte fapte ale lui Ioram şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

24. Şi Ioram a adormit cu părinţii săi şi a fost înmormântat cu părinţii săi în cetatea lui David; şi Ahazia*, fiul său, a împărăţit în locul său.

Ahazia împărat al lui Iuda

25. În anul al doisprezecelea al lui Ioram, fiul lui Ahab, împăratul lui Israel, a început să împărăţească AhaziaIoahaz (2Cron 21.17), fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda.

26. Ahazia era în vârstă de douăzeci şi doi* de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit un an la Ierusalim. Şi numele mamei lui era Atalia, fiica lui Omri, împăratul lui Israel.

27. Şi el a umblat în calea* casei lui Ahab şi a făcut rău în ochii Domnului, ca şi casa lui Ahab, pentru că era ginerele casei lui Ahab.

28. Şi a mers* cu Ioram, fiul lui Ahab, la luptă împotriva lui Hazael, împăratul SirieiEbr. „Aram“, la Ramot-Galaad*; şi sirieniiAramei l-au rănit pe Ioram.

29. Şi împăratul Ioram s-a întors* să se vindece în Izreel de rănile pe care i le făcuseră sirieniiAramei la Rama, când se lupta cu Hazael, împăratul SirieiEbr. „Aram“.

Şi Ahazia*, fiul lui Ioram, împăratul lui Iuda, a coborât în Izreel, ca să-l vadă pe Ioram, fiul lui Ahab, pentru că era bolnav.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)