Cartea a doua a împăraţilorSau „CARTEA A PATRA A ÎMPĂRAŢILOR“ (în Septuaginta)

Capitolul 17

Osea, cel din urmă împărat al lui Israel

1. În al doisprezecelea an al lui Ahaz, împăratul lui Iuda, a început să împărăţească Osea*, fiul lui Ela, în Samaria, peste Israel; a împărăţit nouă ani.

2. Şi a făcut rău în ochii Domnului, dar nu ca împăraţii lui Israel care fuseseră înainte de el.

3. Împotriva lui s-a suit Salmanasar*, împăratul Asiriei; şi Osea a ajuns* slujitorul lui şi i-a plătit tribut.

4. Dar împăratul Asiriei a aflat că Osea uneltea, pentru că trimisese soli la So, împăratul Egiptului, şi n-a trimis tribut împăratului Asiriei, ca în fiecare an. Şi împăratul Asiriei l-a închis şi l-a legat în închisoare.

5. Şi împăratul* Asiriei a năvălit în toată ţara şi s a suit împotriva Samariei şi a asediat-o trei ani.

6. În anul al nouălea* al lui Osea, împăratul Asiriei a luat Samaria şi a deportat* pe Israel în Asiria şi i-a aşezat* pe locuitori în Halah şi la Habor, pe râul Gozan, şi în cetăţile mezilor.

Robia asiriană

7. Şi a fost astfel pentru că fiii lui Israel păcătuiseră* împotriva Domnului Dumnezeului lor, care-i scosese din ţara Egiptului de sub mâna lui Faraon, împăratul Egiptului, şi s-au temut* de alţi dumnezei;

8. şi au umblat* în rânduielile naţiunilor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel şi în cele făcute de împăraţii lui Israel.

9. Şi fiii lui Israel au făcut în ascuns lucruri care nu erau drepte, împotriva Domnului Dumnezeului lor, şi şi-au zidit înălţimi în toate cetăţile lor, de la turnul* paznicilor până la cetatea întărită;

10. şi şi-au ridicat stâlpiSau „statui“* şi aşere* pe orice deal* înalt şi sub orice copac verde;

11. şi acolo au ars tămâie pe toate înălţimile, ca naţiunile pe care le alungase Domnul dinaintea lor, şi au făcut lucruri rele, ca să-L mânie pe Domnul;

12. şi au slujit idolilor despre* care Domnul le zisese: „Să nu faceţi lucrul acesta“.

13. Şi Domnul a mărturisitSau „a prevenit“ împotriva lui Israel şi împotriva lui Iuda prin toţi profeţii*, toţi văzătorii*, zicând: „Întoarceţi-vă* de la căile voastre rele şi păziţi poruncile Mele, rânduielile Mele, după toată legea pe care am poruncit-o părinţilor voştri şi pe care v-am trimis-o prin robii Mei, profeţii“.

14. Dar n-au ascultat şi şi-au înţepenit* grumajii, ca grumazul părinţilor lor, care n-au crezut* în Domnul Dumnezeul lor;

15. şi au respins* rânduielile Lui şi legământul* Lui pe care-l făcuse cu părinţii lor şi mărturiile Lui, pe care li le dăduse lor, şi au umblat după deşertăciune* şi au ajuns deşertăciune* şi au mers după naţiunile care erau în jurul lor, despre care Domnul le poruncise să nu facă* şi ei ca ele.

16. Şi au părăsit toate poruncile Domnului Dumnezeului lor şi şi-au făcut chipuri turnate, doi* viţei, şi au făcut o aşeră* şi s-au închinat* la toată oştirea cerurilor şi au slujit* lui Baal;

17. şi au trecut* pe fiii şi pe fiicele lor prin foc şi s-au dedat* la ghicire şi la descântece şi s-au vândut* ca să facă rău în ochii Domnului, ca să-L mânie.

18. Şi Domnul S-a mâniat foarte mult pe Israel şi i-a îndepărtat de la faţa Sa; a rămas numai* seminţia lui Iuda.

19. Şi nici Iuda* n-a păzit poruncile Domnului Dumnezeului său, ci au umblat în rânduielile pe care le făcuse Israel.

20. Şi Domnul a lepădat toată sămânţa lui Israel şi i-a smerit şi i-a dat* în mâna cotropitorilor, până i-a înlăturat* de la faţa Sa.

21. Pentru că Israel s-a ruptSau „El a rupt pe Israel“* de la casa lui David şi l-a făcut împărat* pe Ieroboam, fiul lui Nebat; şi Ieroboam a abătut cu sila pe Israel de la a-L urma pe Domnul şi l-a făcut să păcătuiască multLit. „să păcătuiască un mare păcat“.

22. Şi fiii lui Israel au umblat în toate păcatele pe care le a făcut Ieroboam; nu s-au depărtat de ele,

23. până când Domnul a îndepărtat pe Israel de la faţa Sa, cum* a zis prin toţi slujitorii Săi, profeţii; şi Israel a fost deportat* din ţara lor în Asiria, până în ziua aceasta.

Samaritenii restabiliţi

24. Şi împăratul Asiriei a adus* oameni din BabilonEbr. „Babel“ şi de la Cuta şi de la Ava* şi de la Hamat şi de la Sefarvaim şi i-a aşezat în cetăţile Samariei, în locul fiilor lui Israel, şi au luat în stăpânire Samaria şi au locuit în cetăţile ei.

25. Şi a fost aşa: la începutul locuirii lor acolo, nu se temeau de Domnul; şi Domnul a trimis printre ei lei, care au omorât pe unii dintre ei.

26. Şi i-au vorbit împăratului Asiriei, zicând: „Naţiunile pe care le-ai deportat şi le-ai aşezat în cetăţile Samariei nu cunosc obiceiul Dumnezeului ţării; de aceea El a trimis printre ei lei şi, iată, îi ucid, pentru că nu cunosc obiceiul Dumnezeului ţării“.

27. Şi împăratul Asiriei a poruncit, zicând: „Duceţi acolo pe unul dintre preoţii pe care i-aţi luat de acolo; şi ei să meargă şi să locuiască acolo, iar el să-i înveţe obiceiul Dumnezeului ţării“.

28. Şi unul din preoţii pe care-i deportaseră din Samaria a venit şi a locuit în Betel şi i-a învăţat cum să se teamă de Domnul.

29. Şi fiecare naţiune şi-a făcut dumnezeii săi şi i-a pus în casele* înălţimilor, pe care le făcuseră samaritenii, fiecare naţiune în cetăţile unde locuia.

30. Şi oamenii din Babilon* au făcut pe Sucot-Benot; şi oamenii din CutSau „Cuta“, ca în v. 24 au făcut pe Nergal; şi oamenii din Hamat au făcut pe Aşima;

31. şi aviţii* au făcut pe Nibhaz şi pe Tartac; şi sefarviţii au ars* pe copiii lor în foc lui Adramelec şi lui Anamelec, dumnezeii sefarviţilor.

32. Şi s-au temut şi de Domnul şi şi-au făcut* din toate categoriile lorLit. „din toate marginile lor“ preoţi ai înălţimilor care jertfeau pentru ei în casele înălţimilor;

33. s-au temut* şi de Domnul şi au slujit şi dumnezeilor lor, după obiceiul naţiunilor din care fuseseră deportaţi.

34. Până în ziua aceasta, ei fac după obiceiurile lor de mai înainte: nu se tem de Domnul şi nu fac nici după rânduielile lor şi după judecăţile lor, şi nici după legea şi porunca pe care a poruncit-o Domnul fiilor lui Iacov, pe care l-a numit* Israel.

35. Şi Domnul făcuse legământ cu ei şi le poruncise, zicând: „Să nu vă temeţi* de alţi dumnezei şi să nu vă închinaţi* înaintea lor, nici să nu le slujiţi, nici să nu le jertfiţi;

36. ci numai de Domnul, care v-a scos* din ţara Egiptului cu putere mare şi cu braţ întins*, de El să vă temeţi şi Lui* să vă închinaţi şi Lui să-I jertfiţi.

37. Şi să luaţi seama să împliniţi* în toate zilele rânduielile, judecăţile şi legea şi porunca pe care El le-a scris pentru voi; şi să nu vă temeţi de alţi dumnezei.

38. Şi să nu uitaţi* legământul pe care l-am făcut cu voi, nici să nu vă temeţi de alţi dumnezei,

39. ci să vă temeţi de Domnul Dumnezeul vostru; şi El vă va scăpa din mâna tuturor vrăjmaşilor voştri“.

40. Şi n-au ascultat, ci au făcut după obiceiul lor de mai înainte.

41. Şi naţiunile acestea* se temeau şi de Domnul şi slujeau şi chipurilor lor cioplite; şi la fel fac şi fiii lor şi fiii fiilor lor, până în ziua aceasta, cum au făcut părinţii lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)