Cartea a doua a împăraţilorSau „CARTEA A PATRA A ÎMPĂRAŢILOR“ (în Septuaginta)

Capitolul 12

Domnia lui Iehu

1. În anul al şaptelea al lui Iehu, Ioas* a început să împărăţească; şi Ioas a împărăţit patruzeci de ani în Ierusalim; şi numele mamei lui era Ţibia, din Beer-Şeba.

2. Şi Ioas a făcut ce era drept în ochii Domnului în toate zilele în care l-a învăţat preotul Iehoiada*.

3. Totuşi înălţimile* n-au fost îndepărtate: poporul încă jertfea şi ardea tămâie pe înălţimi.

4. Şi Ioas a zis preoţilor: „Toţi banii* lucrurilor sfinţite care se aduc în casa Domnului, banii fiecăruia care trece prin numărătoare*, banii sufletelor*, după puterea fiecăruia, şi toţi banii pe care inima* fiecăruia îi hotărăşte să-i aducă în casa Domnului,

5. să-i ia preoţii, fiecare de la cunoscutul său, şi să repare spărturileSau „crăpăturile“ casei, oriunde s-ar găsi spărturi“.

6. Şi a fost aşa: în anul al douăzeci şi treilea al împăratului Ioas, preoţii* încă nu reparaseră spărturile casei.

7. Şi împăratul Ioas a chemat* pe preotul Iehoiada şi pe preoţi şi le-a zis: „Pentru ce n-aţi reparat spărturile casei? Şi acum, să nu luaţi banii de la cunoscuţii voştri, ci să-i daţi pentru spărturile casei“.

8. Şi preoţii s-au învoit să nu ia bani de la popor, ci doar să repare spărturile casei.

9. Şi preotul Iehoiada a luat o ladă* şi a făcut o deschizătură în capacul ei şi a pus-o lângă altar, la dreapta intrării în casa Domnului; şi preoţii care păzeau pragul puneau* în ea toţi banii aduşi în casa Domnului.

10. Şi a fost aşa: când vedeau că erau mulţi bani în ladă, scriitorulSau „secretarul“* împăratului şi marele preot se suiau şi legau şi numărau banii care se găseau în casa Domnului.

11. Şi dădeau banii care erau cântăriţi în mâinile acelora care făceau lucrarea, care erau puşi peste casa Domnului, şi ei îi împărţeau tâmplarilor şi zidarilor care lucrau la casa Domnului,

12. şi pietrarilor, şi cioplitorilor în piatră, şi pentru cumpărat lemn şi piatră cioplită, ca să repare spărturile casei Domnului, şi pentru tot ce se cheltuia pentru casă, ca s-o repare*.

13. Dar din banii care erau aduşi în casa Domnului nu s-au făcut* pentru casa Domnului vase de argint, mucări, farfuriiVase pentru sângele stropirii, trâmbiţe, nici o unealtă de aur sau unealtă de argint,

14. ci îi dădeau lucrătorilor şi reparau casa Domnului.

15. Şi nu cereau* socoteală de la oamenii în ale căror mâini dădeau banii ca să-i împartă lucrătorilor, pentru că lucrau cu credincioşie.

16. Banii* jertfelor pentru vină şi banii jertfelor pentru păcat nu se aduceau în casa Domnului: erau ai* preoţilor.

Hazael spre Ierusalim

17. Atunci Hazael*, împăratul SirieiEbr. „Aram“, s-a suit şi s-a luptat împotriva Gatului şi l-a luat. Şi Hazael şi-a întors faţa* ca să se suie împotriva Ierusalimului.

18. Şi Ioas, împăratul lui Iuda, a luat* toate lucrurile sfinţite pe care le închinaseră Iosafat, Ioram şi Ahazia, părinţii săi, împăraţii lui Iuda, şi lucrurile pe care le închinase el însuşi şi tot aurul care s-a găsit în vistieriile casei Domnului şi în casa împăratului şi le-a trimis lui Hazael, împăratul SirieiEbr. „Aram“; şi acesta a plecat de la Ierusalim.

Omorârea lui Ioas

19. Şi celelalte fapte ale lui Ioas şi tot ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

20. Şi slujitorii* lui s-au ridicat şi au făcut o uneltire şi l-au ucis* pe Ioas în casa* MiloCetatea de pe dealul Sionului, la coborâşul lui Sila.

21. Şi Iozacar, fiul lui Şimeat, şi Iozabad, fiul lui Şomer*, slujitorii săi, l-au lovit şi a murit. Şi l-au înmormântat cu părinţii săi în cetatea lui David; şi Amaţia*, fiul său, a împărăţit în locul său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)