Cartea a doua a împăraţilorSau „CARTEA A PATRA A ÎMPĂRAŢILOR“ (în Septuaginta)

Capitolul 16

Ahaz, împărat al lui Iuda

1. În anul al şaptesprezecelea al lui Pecah, fiul lui Remalia, a început să împărăţească Ahaz*, fiul lui Iotam, împăratul lui Iuda.

2. Ahaz era în vârstă de douăzeci de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit şaisprezece ani în Ierusalim, dar n-a făcut ce era drept în ochii Domnului Dumnezeului său, ca David, tatăl său,

3. ci a umblat în calea împăraţilor lui Israel şi chiar a trecut* pe fiul său prin foc, după urâciunile* naţiunilor pe care le alungase Domnul dinaintea fiilor lui Israel.

4. Şi a jertfit şi a ars tămâie pe înălţimi* şi pe dealuri şi sub orice copac verde.

5. Atunci* Reţin, împăratul Siriei, şi Pecah, fiul lui Remalia, împăratul lui Israel, s-au suit cu război împotriva Ierusalimului şi au asediat pe Ahaz, dar n-au putut să-l înfrângă.

6. În timpul acela, Reţin, împăratul SirieiEbr. „Aram“, a luat înapoi Elatul* pentru SiriaEbr. „Aram“ şi i-a alungat pe iudeiiCare se trag din Iuda; după captivitatea babiloniană, numele „iudeu“ a fost folosit pentru toţi israeliţii din Elat; şi sirieniiUnele ms. „edomiţii“ au venit la Elat şi au locuit acolo până în ziua aceasta.

7. Şi Ahaz a trimis soli la Tiglat-Pileser*, împăratul Asiriei, zicând: „Eu sunt robul tău şi fiul tău: suie-te şi salvează-mă din mâna împăratului SirieiEbr. „Aram“ şi din mâna împăratului lui Israel, care s-au ridicat împotriva mea“.

8. Şi Ahaz a luat* argintul şi aurul care se aflau în casa Domnului şi în vistieriile casei împăratului şi le-a trimis ca dar împăratului Asiriei.

9. Şi împăratul Asiriei l-a ascultat: şi împăratul Asiriei s-a suit împotriva Damascului* şi l-a luat şi i-a deportat* pe locuitori la Chir* şi pe Reţin l-a ucis.

10. Şi împăratul Ahaz a mers la Damasc în întâmpinarea lui Tiglat-Pileser, împăratul Asiriei, şi a văzut altarul care era în Damasc. Şi împăratul Ahaz a trimis preotului Urie forma altarului şi modelul lui după toată lucrătura lui.

11. Şi preotul Urie* a construit un altar după toate câte îi trimisese împăratul Ahaz din Damasc. Aşa l-a făcut preotul Urie până a venit împăratul Ahaz din Damasc.

12. Şi când a venit împăratul din Damasc, împăratul* a văzut altarul; şi împăratul s-a apropiat de altar şi a jertfit pe el.

13. Şi a arsCum se arde tămâia arderea sa de tot şi darul său de mâncare şi a vărsat darul său de băutură şi a stropit pe altar sângele jertfelor sale de pace.

14. Şi a mutat altarul* de aramă care era înaintea Domnului, din faţa casei, dintre altarul său şi casa Domnului, şi l-a pus alături de altarul său, la nord.

15. Şi împăratul Ahaz a poruncit preotului Urie, zicând: „Să arzi pe altarul cel mare arderea-de-tot* de dimineaţă şi darul de mâncare de seară şi arderea de-tot a împăratului şi darul său de mâncare şi arderea-de-tot a întregului popor al ţării şi darul său de mâncare şi darurile sale de băutură; şi să stropeşti pe el tot sângele arderii-de-tot şi tot sângele jertfelor; şi altarul de aramă să fie pentru mine, ca să cer sfat“.

16. Şi preotul Urie a făcut după toate câte i-a poruncit împăratul Ahaz.

17. Şi împăratul* Ahaz a tăiat tăbliile* postamentelor şi a îndepărtat de pe ele lighenele şi a coborât marea* de pe boii de aramă care erau dedesubtul ei şi a pus-o pe un pavaj de piatră.

18. Şi calea acoperităUn acoperământ care să-l umbrească pe împărat când vizita templul pentru sabat, pe care o construiseră în casă, şi intrarea împăratului de afară le-a abătut de la casa Domnului, din cauza împăratului Asiriei.

19. Şi celelalte fapte ale lui Ahaz, ce a făcut, nu sunt scrise în Cartea Cronicilor împăraţilor lui Iuda?

20. Şi Ahaz a adormit cu părinţii săi şi a fost înmormântat* cu părinţii săi în cetatea lui David; şi Ezechia, fiul său, a împărăţit în locul său.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)