Cartea a doua a împăraţilorSau „CARTEA A PATRA A ÎMPĂRAŢILOR“ (în Septuaginta)

Capitolul 5

Naaman vindecat de lepră

1. Şi Naaman*, căpetenia oştirii împăratului SirieiEbr. „Aramului“, era un om mare* înaintea stăpânului său şi mult onorat, pentru că prin el dăduse Domnul eliberare SirieiEbr. „Aramului“; şi el era un bărbat puternic şi viteaz, un lepros.

2. Şi sirieniiEbr. „arameii“ ieşiseră în cete* şi luaseră captivă o copilă mică din ţara lui Israel; şi ea era înainteaÎi slujea soţiei lui Naaman.

3. Şi ea a zis stăpânei sale: „Dacă ar fi stăpânul meu înaintea profetului din Samaria, atunci el l-ar vindecaSau „l-ar elibera“ de lepra sa!“

4. Şi cineva a mers şi a spus stăpânului său, zicând: „Aşa şi aşa a zis copila care este din ţara lui Israel“.

5. Şi împăratul SirieiEbr. „Aramului“ a zis: „Du-te şi eu voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel“. Şi el a plecat şi a luat* în mâna lui zece talanţi de argint şi şase mii de bucăţi de aurAproximativ 340 kg de argint şi 70 kg de aur şi zece schimburi* de haine.

6. Şi a dus scrisoarea împăratului lui Israel, zicând: „Şi acum, îndată ce va ajunge această scrisoare la tine, iată, am trimis pe slujitorul meu Naaman la tine, să-l vindeci de lepra lui“.

7. Şi a fost aşa: cum a citit împăratul lui Israel scrisoarea, şi-a sfâşiat* hainele şi a zis: „Sunt* eu Dumnezeu, ca să omor sau să înviez, de trimite acesta la mine să vindec un om de lepra lui? Luaţi seama* deci, vă rog, şi vedeţi cum caută pricină împotriva mea“.

8. Şi a fost aşa: când a auzit Elisei, omul* lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel şi-a sfâşiat hainele, a trimis la împărat, zicând: „Pentru ce ţi-ai sfâşiat hainele? Să vină el acum la mine şi va cunoaşte că este un profet în Israel“.

9. Şi Naaman a venit cu caii săi şi cu carul său şi a stat la uşa casei lui Elisei.

10. Şi Elisei a trimis la el un sol, zicând: „Mergi şi spală-teSau „scaldă-te“* de şapte ori în Iordan, şi carnea ta îşi va reveni şi vei fi curat“.

11. Şi Naaman s-a mâniat şi a plecat şi a spus: „Iată, eu ziceam: Va ieşi negreşit la mine şi va sta în picioare şi va chema Numele Domnului Dumnezeului său şi îşi va legăna mâna asupra locului şi va vindeca pe cel lepros.

12. Nu sunt AbanaSau „Amana“ şi Parpar, râurile Damascului, mai bune decât toate apele lui Israel? Nu aş putea să mă spăl în ele şi să fiu curat?“ Şi s-a întors şi a plecat cu mânie*.

13. Şi slujitorii* săi s-au apropiat şi i-au vorbit şi au zis: „Părinte*, dacă ţi-ar fi zis profetul să faci vreun lucru mare, nu l-ai fi făcut? Cu cât mai mult când îţi spune: «Spală-te şi fii curat»?“

14. Şi a coborât şi s-a scufundat de şapte ori în Iordan, după cuvântul omului lui Dumnezeu. Şi carnea* lui s-a făcut din nou cum este carnea unui copil mic, şi el a fost curat*.

15. Şi s-a întors la omul lui Dumnezeu, el şi toată suita lui, şi a venit şi a stat înaintea lui şi a spus: „Iată, acum cunosc* că nu este Dumnezeu pe tot pământul, decât în Israel; şi acum primeşte*, te rog, un darLit. „o binecuvântare“ de la robul tău“.

16. Şi el a zis: „Viu* este Domnul înaintea căruia stau, că nu voi primi*!“ Şi a stăruit de el să-l ia, dar el a refuzat.

17. Şi Naaman a zis: „Dacă nu, te rog, să se dea robului tău din pământul acesta cât pot duce doi catâri; pentru că robul tău nu va mai aduce de acum ardere-de-tot şi jertfă altor dumnezei, ci Domnului.

18. În lucrul acesta să ierte Domnul pe robul tău: când stăpânul meu intră în casa lui RimonIdol sirian, ca să se închineSau „să se plece“ acolo, şi se sprijină* de mâna mea, mă închin şi eu în casa lui Rimon: Domnul să ierte pe robul tău, te rog, în lucrul acesta, când mă închin eu însumi în casa lui Rimon“.

19. Şi el i-a zis: „Mergi în pace“. Şi a plecat de la el o bucată de drum.

Ghehazi lovit de lepră

20. Şi Ghehazi*, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis: „Iată, stăpânul meu a cruţat pe Naaman sirianul şi n-a luat din mâinile lui ce a adus; viu este Domnul, voi alerga după el şi voi lua ceva de la el“.

21. Şi Ghehazi a alergat după Naaman. Şi, când l-a văzut Naaman alergând după el, a sărit din car în întâmpinarea lui şi a zis: „Pace?“

22. Şi el a zis: „Pace!* Stăpânul meu m-a trimis, zicând: «Iată, au venit la mine tocmai acum, din ţinutul muntos al lui Efraim, doi tineri dintre fiii profeţilor; dă-le, te rog, un talant de argint şi două schimburi de haine»“.

23. Şi Naaman a zis: „Învoieşte-te să iei doi talanţi“. Şi a stăruit de el şi a legat doi talanţi de argint în doi saci cu două schimburi de haine şi le-a pus pe doi dintre slujitoriiLit. „tinerii“ săi şi le-au purtat înaintea lui.

24. Şi, când a venit la deal, le-a luat din mâna lor şi le-a strâns în casă; şi a dat drumul oamenilor şi ei au plecat.

25. Şi a intrat şi a stat înaintea stăpânului său.

Şi Elisei i-a zis: „Dincotro, Ghehazi?“ Şi el a zis: „Robul tău n-a fost nicăieri“.

26. Şi Elisei i-a zis: „N-a mers inima mea cu tine când s-a întors omul din carul său în întâmpinarea ta? Este timp* de luat argint şi de primit haine, şi măslini şi vii, şi oi şi boi, şi robi şi roabe?

27. Lepra lui Naaman se va lipi* de tine şi de sămânţa ta pentru totdeauna“. Şi a ieşit dinaintea lui lepros*, alb ca zăpada.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)