Cartea a doua a împăraţilorSau „CARTEA A PATRA A ÎMPĂRAŢILOR“ (în Septuaginta)

Capitolul 18

Ezechia, împărat al lui Iuda

1. Şi a fost aşa: în anul al treilea al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să împărăţească Ezechia*, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda.

2. Era în vârstă de douăzeci şi cinci de ani când a început să împărăţească şi a împărăţit douăzeci şi nouă de ani în Ierusalim. Şi numele mamei lui era Abi*, fiica lui Zaharia.

3. Şi el a făcut ce era drept în ochii Domnului, după toate câte făcuse David, tatăl său.

4. El a îndepărtat* înălţimile şi a sfărâmat stâlpiiSau „statuile“ şi a tăiat aşerele şi a sfărâmat şarpele* de aramă pe care-l făcuse Moise, pentru că până în zilele acelea fiii lui Israel ardeau tămâie pentru el; şi l-a numit NehuştanAramă.

5. El s-a încrezut* în Domnul Dumnezeul lui Israel, încât n-a fost* după el asemenea lui între toţi împăraţii lui Iuda şi nici între cei care fuseseră mai înainte de el.

6. Şi s-a alipit* de Domnul şi nu s-a depărtat de pe urma Lui şi a păzit poruncile Lui, pe care Domnul le poruncise lui Moise.

7. Şi Domnul a fost cu* el; prosperaSau „lucra cu înţelepciune“* oriunde ieşea şi s-a răzvrătit* împotriva împăratului Asiriei şi nu i-a slujit.

8. El i-a bătut* pe filisteni până la Gaza şi hotarele ei, de la turnul* paznicilor până la cetatea întărită.

Cucerirea Samariei de către asirieni

9. Şi a fost aşa: în al patrulea* an al împăratului Ezechia, care era al şaptelea an al lui Osea, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, Salmanasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva Samariei şi a asediat-o.

10. Şi, după trei ani, a luat-o; în al şaselea an al lui Ezechia, care este al nouălea* an al lui Osea, împăratul lui Israel, Samaria a fost luată.

11. Şi împăratul* Asiriei a deportat pe Israel în Asiria şi i-a aşezat* în Halah şi la Habor, pe râul Gozan şi în cetăţile mezilor,

12. pentru că n-au ascultat* de glasul Domnului Dumnezeului lor şi au călcat legământul Său, tot ceea ce poruncise Moise, robul Domnului; şi nici n-au ascultat, nici n-au împlinit.

Ierusalimul asediat de Sanherib

13. Şi în al paisprezecelea* an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăţilor întărite ale lui Iuda şi le-a luat.

14. Şi Ezechia, împăratul lui Iuda, a trimis la împăratul Asiriei, în Lachis, zicând: „Am păcătuit, retrage-te de la mine; orice vei pune asupra mea voi purta“. Şi împăratul Asiriei i-a cerutLit. „a pus asupra“ lui Ezechia, împăratul lui Iuda, trei sute de talanţi de argint şi treizeci de talanţi de aur.

15. Şi Ezechia i-a dat* tot argintul care se găsea în casa Domnului şi în vistieriile casei împăratului.

16. În timpul acela, Ezechia a luatLit. „a cojit“ aurul de pe uşile casei Domnului şi de pe uşorii pe care îi acoperise Ezechia, împăratul lui Iuda, şi l-a dat împăratului Asiriei.

17. Şi împăratul Asiriei i-a trimis din Lachis pe Tartan şi pe Rab-SarisMai-marele famenilor şi pe Rab-ŞacheMai-marele paharnicilor, cu forţe mari, împotriva împăratului Ezechia, la Ierusalim. Şi s-au suit şi au venit la Ierusalim. Şi s-au suit şi au venit şi au stat lângă canalul* de apă al iazului de sus, care este pe drumul* cel mare al ogorului albitorului.

18. Şi au chemat pe împărat. Şi Eliachim*, fiul lui Hilchia, care era peste treburile casei, şi Şebna scriitorul, şi Ioah, fiul lui Asaf, cronicarul, au ieşit la ei.

19. Şi Rab-Şache le-a zis: „Spuneţi, vă rog, lui Ezechia: Aşa zice împăratul cel mare, împăratul Asiriei: Ce este încrederea* aceasta cu care te încrezi?

20. Tu zici, dar sunt vorbe ale buzelor: «Este sfat şi putere pentru război». Dar în cine te încrezi de te-ai răzvrătit împotriva mea?

21. Şi acum, iată, te încrezi* în toiagul acela de trestie frântă, în Egipt, pe care, dacă se va rezema cineva, îşi va înţepa mâna şi o va străpunge: aşa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toţi cei care se încred în el.

22. Iar dacă-mi vei zice: «Ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru!», nu este El Acela ale cărui înălţimi* şi altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda şi Ierusalimului: «Înaintea altarului acestuia să vă închinaţi în Ierusalim»?

23. Şi acum, te rog, fă o învoialăSau „fă un schimb de garanţii“ cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, şi îţi voi da două mii de cai, dacă poţi să încaleci călăreţi pe ei.

24. Şi cum vei înfruntaLit. „cum vei întoarce faţa unui“ pe un căpitanSau „guvernator“ dintre cei mai mici robi ai stăpânului meu? Şi tu îţi pui încrederea în Egipt pentru care şi călăreţi!

25. Şi acum, fără Domnul m-am suit eu împotriva locului acestuia, ca să-l distrug? Domnul mi-a zis: Suie-te împotriva ţării acesteia şi distruge-o“.

26. Şi Eliachim*, fiul lui Hilchia, şi Şebna şi Ioah au zis lui Rab-Şache: „Te rugăm, vorbeşte robilor tăi în aramaică*, pentru că o înţelegem, şi nu vorbi cu noi în iudaică* în auzul poporului care este pe zid“.

27. Şi Rab-Şache le-a zis: „La stăpânul tău şi la tine m-a trimis stăpânul meu să spun cuvintele acestea? Nu la oamenii care stau pe zid, ca să-şi mănânce fecalele şi să-şi bea chiar urina cu voi?“

28. Şi Rab-Şache a stat şi a strigat cu glas tare în iudaică şi a vorbit, zicând: „Ascultaţi cuvântul împăratului celui mare, al împăratului Asiriei!

29. Aşa zice împăratul: Să nu vă înşele* Ezechia, pentru că nu va putea să vă scape din mâna luiA împăratului Asiriei.

30. Şi să nu vă facă Ezechia să vă puneţi încrederea în Domnul, zicând: «Domnul ne va scăpa negreşit şi cetatea aceasta nu va fi dată în mâna împăratului Asiriei».

31. N-ascultaţi de Ezechia, pentru că aşa zice împăratul Asiriei: «Faceţi paceLit. „binecuvântare“ cu mine şi ieşiţi la mine şi mâncaţi fiecare din viţa* lui şi fiecare din smochinul lui şi beţi fiecare din apele fântânii lui,

32. până voi veni şi vă voi lua într-o ţară ca ţara voastră, o ţară a grâului* şi a mustului, o ţară a pâinii şi a vinului, o ţară a măslinilor şi a mierii, ca să trăiţi şi să nu muriţi»; şi n-ascultaţi de Ezechia cândSau „pentru că“ vă înduplecă, zicând: «Domnul ne va scăpa».

33. A scăpat vreunul din dumnezeii* naţiunilor ţara lui din mâna împăratului Asiriei?

34. Unde sunt dumnezeii Hamatului* şi ai Arpadului? Unde sunt dumnezeii Sefarvaimului, ai Henei şi ai* Ivei? Au scăpat ei Samaria din mâna mea?

35. Cine sunt aceia dintre toţi dumnezeii ţărilor care au scăpat ţara lor din mâna mea, ca Domnul să scape* Ierusalimul din mâna mea?“

36. Şi poporul a tăcut şi nu i a răspuns nici un cuvânt, pentru că porunca împăratului era: „Nu-i răspundeţi“.

37. Şi Eliachim, fiul lui Hilchia, care era peste treburile casei, şi Şebna, scriitorul, şi Ioah, fiul lui Asaf, cronicarul, au venit la Ezechia cu hainele sfâşiate* şi i-au spus cuvintele lui Rab-Şache.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)