Eclesiastul

Capitolul 12

Înainte de a îmbrătrâni

1. Şi adu-ţi aminte* de CreatorulLit. plural tău în zilele tinereţii tale, înainte de a veni zilele* cele rele şi de a se apropia anii despre care vei zice: „N-am nici o plăcere* în ei“,

2. înainte de a se întuneca* soarele şi lumina şi luna şi stelele şi de a se întoarce norii după ploaie,

3. în ziua când tremură paznicii caseiMâinile şi se încovoaie* cei tariPicioarele şi încetează râşnitoriiDinţii, pentru că sunt puţini, şi se întunecă cei care se uită* pe ferestreOchii

4. şi se închid uşile dinspre stradăBuzele; când slăbeşte uruitul* râşnitorilor şi te trezeşti la glasul păsării şi se aud înăbuşit toate fiicele* cântăriiSunetele;

5. te temi, de asemenea, de ce este înalt şi spaimele sunt pe cale şi migdalul este în floarePerii albi; sau „migdalul este dispreţuit“ şi lăcusta este o povarăSau „se târăşte“ şi dorinţaSau „gustul“ s-a dus, pentru că omul merge spre casa* lui dintotdeauna şi bocitorii* cutreieră străzile;

6. înainte ca funia de argint să se slăbească şi vasul de aur să se sfărâme* şi urciorul să se spargă la izvor şi roata să se strice la fântână

7. şi ţărâna* să se întoarcă în pământ, cum era, şi duhul* să se întoarcă la Dumnezeu, care l-a dat*.

8. Deşertăciunea* deşertăciunilor, spune Eclesiastul, totul este deşertăciune!

Teme-te de Dumnezeu

9. Şi mai mult, pentru că Eclesiastul a fost înţelept, a mai învăţat pe popor cunoaşterea, şi el a cugetat şi a căutat, a pus în ordine multe* proverbe.

10. Eclesiastul a căutat să afle cuvinte plăcute*; şi ceea ce s-a scris este drept, cuvinte ale adevărului*.

11. Cuvintele* înţelepţilor sunt ca nişte ţepuşe*, şi culegerile lorSau „cei care le culeg“, ca nişte piroane înfipte: sunt date de un singur păstor.

12. Şi, pe lângă aceasta, fiul meu, ia seama la ele; a face multe* cărţi n-are sfârşit şi mult* studiu este o oboseală a cărnii.

13. Să ascultăm încheierea tuturor celor spuse: Teme-te* de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui! Pentru că aceasta este datoria oricărui om.

14. Pentru că Dumnezeu va aduce* orice faptă la judecată, cu orice lucru ascuns, fie bun, fie rău.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)