Cântarea Cântărilor

Capitolul 2

Dorul miresei după mirele ei

1. Eu sunt un trandafirSau „o narcisă“* din Saron*, un crin* din văi!

2. Ca un crin între spini, aşa este iubita mea între fete.

3. ✡ Ca mărul* între copacii pădurii, aşa este preaiubitul meu între fii; la umbra lui m-am desfătat şi m-am aşezat; şi rodul* lui este dulce pentru cerul gurii mele.

4. El m-a adus* în casa vinului, şi dragostea este steagul* lui peste mine.

5. Întăriţi-mă cu turte* de struguri, învioraţi-mă cu mere*, pentru că sunt bolnavă* de dragoste.

6. Stânga* lui este sub capul meu şi dreapta lui mă îmbrăţişează.

7. ✡ Vă jurSau „Vă rog stăruitor“*, fiice ale Ierusalimului, pe gazelele* sau pe căprioarele* câmpului, nu stârniţi, nici nu treziţi dragostea, până nu va voi ea.

Timpul cântării

8. ✸ Glasul preaiubitului meu! Iată, el vine sărind* pe munţi, săltând pe dealuri!

9. Preaiubitul meu este ca o gazelă sau ca un pui* de cerb. Iată, el stă în spatele zidului nostru, priveşte prin ferestre, arătându-seLit. „strălucind“; sau „privind în treacăt“ printre* zăbrele.

10. ✡ Preaiubitul meu a vorbit şi mi-a zis: „Ridică-te, iubita mea, frumoasa mea, şi vino!

11. Pentru că, iată, iarna a trecut, ploaia a încetat, s-a dus;

12. florile se arată pe pământ, timpul cântării a venit şi glasul turturicii* se aude în ţara noastră;

13. smochinul* îşi înmiresmează smochinele de iarnă şi viţele* în floare răspândesc miros. Ridică-te, iubita mea, frumoasa mea, şi vino!“

14. Porumbiţa* mea din crăpăturile* stâncii, din ascunzişul prăpăstiilorLit. „suişului“, lasă-mă să ţi văd chipul, lasă-mă să-ţi aud* glasul! Pentru că glasul tău este dulce şi chipul tău este plăcut*.

15. ✡ Prindeţi-ne* vulpile, vulpile cele mici, care strică viile; pentru că viile noastre sunt în floare.

16. ✡ Preaiubitul meu este al meu şi eu sunt a lui. El îşi paşte turma printre crini.

17. Până* la răcoarea zilei şi până fug umbrele, întoarce-te, preaiubitul meu, fii ca o gazelă sau ca un pui de cerb pe munţii BeterPlini de râpe; sau „Munţii Despărţirii“!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)