Cântarea Cântărilor

Capitolul 2

1. Eu sînt un trandafir din Saron,

un crin din văi. -

2. Ca un crin în mijlocul spinilor,

aşa este iubita mea între fete. -

3. Ca un măr între copacii pădurii,

aşa este prea iubitul meu între tineri.

Cu aşa drag stau la umbra lui,

şi rodul lui este dulce pentru cerul gurii mele.

4. El m-a dus în casa de ospăţ,

şi dragostea era steagul fluturat peste mine.

5. Întăriţi-mă cu turte de struguri, învioraţi-mă cu mere,

căci sînt bolnavă de dragostea lui.

6. Să-şi pună mîna stîngă supt capul meu,

şi să mă îmbrăţişeze cu dreapta lui! -

7. Vă jur, fiice ale Ierusalimului,

pe căprioarele şi cerboaicele de pe cîmp:

nu stîrniţi, nu treziţi dragostea,

pînă nu vine ea! -

8. Aud glasul prea iubitului meu! Iată-l că vine,

sărind peste munţi, săltînd pe dealuri.

9. Prea iubitul meu seamănă cu o căprioară, sau cu puiul de cerboaică.

Iată-l că este după zidul nostru,

se uită pe fereastră,

priveşte printre zăbrele.

10. Prea iubitul meu vorbeşte şi-mi zice:

Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso!

11. Căci iată că a trecut iarna;

a încetat ploaia, şi s-a dus.

12. Se arată florile pe cîmp,

a venit vremea cîntării,

şi se aude glasul turturicii în cîmpiile noastre.

13. Se pîrguiesc roadele în smochin, şi viile înflorite

îşi răspîndesc mirosul.

Scoală-te, iubito, şi vino, frumoaso.

14. Porumbiţă din crăpăturile stîncii, ascunsă în scobiturile prăpăstiilor,

arată-mi faţa ta, şi fă-mă să-ţi aud glasul!

Căci glasul tău este dulce, şi faţa ta plăcută.

15. Prindeţi-ne vulpile, vulpile cele mici, cari strică viile; căci viile noastre sînt în floare.

16. Prea iubitul meu este al meu, şi eu sînt a lui;

el îşi paşte turma între crini.

17. Pînă la răcoarea zilei, şi pînă la lungirea umbrelor,

întoarce-te! ... Iubitule, sai ca o căprioară sau ca puiul de cerb,

peste munţii ce ne despart.