Epistola a doua către Corinteni

Capitolul 10

Pavel îşi apără lucrarea

1. Vă* îndemn dar, prin blândeţea şi bunătatea lui Hristos, eu, Pavel, care, prezentSau „de faţă“, „după înfăţişare“, sunt* smerit între voi, însă, absentSau „în lipsă“, îndrăznesc faţă de voi;

2.  rog dar ca, fiind prezent, să* nu îndrăznesc cu încrederea cu care socotesc să îndrăznesc împotriva unora care socotesc că noi am umbla potrivit cărnii.

3. Pentru că, deşi umblăm în carne, nu ne luptăm potrivit cărnii.

4. Pentru că* armele luptei* noastre nu sunt fireştiLit. „carnale“, ci* puternice, potrivit lui DumnezeuSau „divin puternice“, spre* dărâmarea întăriturilor,

5. dărâmând* raţionamente şi orice înălţime care se ridică împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu şi înrobind orice gând ascultării de Hristos

6. şi fiind gata să pedepsimSau „răzbunăm“ orice neascultare, când* ascultarea voastră va fi făcută deplină.

7. La* înfăţişare vă uitaţi? Dacă* are cineva încredere în sine însuşi că este al lui Hristos, să mai socotească în sine însuşi aceasta: că, după cum el este al lui Hristos, aşa* şi noiUnele ms. ad.suntem ai lui Hristos“.

8. Pentru că şi dacă m-aş lăuda chiar ceva mai mult cu* autoritatea noastră, pe care Domnul a dat-oUnele ms. „ne-a dat-o“ spre zidirea şi nu spre dărâmarea voastră, nu* voi fi dat de ruşine,

9. ca să nu par că v-aş înfricoşa prin epistole:

10. „Pentru că epistolele lui, se spune, sunt cu greutate şi cu putere; dar* prezenţa trupului lui, slabă, şi vorbirea* lui, de dispreţuit“.

11. Un astfel de om să socotească aceasta, că, aşa cum suntem în cuvânt, prin epistole, absenţi fiind, aşa şi cu fapta, prezenţi fiind.

12. Pentru că* nu îndrăznim să ne numărăm sau să ne comparăm pe noi înşine cu unii care se recomandăSau „se laudă“ pe ei înşişi. Dar ei, măsurându-se cu ei înşişi şi comparându-se cu ei înşişi, nu sunt pricepuţi.

13. Noi* dar nu ne vom lăuda în afara măsuriiVezi şi v.15 şi 16, ci după măsura câmpului de lucruLit. „prăjinii de măsurare“ pe care ne-a împărţit-o nouă Dumnezeul măsurii, ca să ajungemUnele ms. „să ajungă“ şi până la voi.

14. Pentru că nu ne întindem peste măsură, ca şi cum n-am fi ajuns la voi (pentru că* am ajuns şi până la voi în Evanghelia lui Hristos);

15. nu lăudându-ne în afara măsurii noastre, în* ostenelile altora, ci, având speranţă, credinţa voastră crescând, ne vom lărgi între voi, potrivit câmpului nostru de lucruLit. „prăjinii de măsurare“, cu prisosinţă,

16. ca să vestim Evanghelia şi dincolo de voi, nu ca să ne lăudăm în câmpul de lucruLit. „prăjinii de măsurare“ al altuia, cu lucruri gata făcute.

17. Iar „cine* se laudă, să se laude în Domnul“.

18. Pentru că nu* cine se recomandă pe sine însuşi este aprobatAprobat după încercare, ci acela pe* care Domnul îl recomandă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)