Epistola a doua către Corinteni

Capitolul 9

Răsplata dărniciei

1. Pentru că, despre slujirea* către sfinţi, îmi este de prisos să vă scriu.

2. Pentru că ştiu bunăvoinţa* voastră, cu* care mă laud cu privire la voi către macedoneni, că Ahaia* este gata de acum un an. Şi râvna voastră i-a însufleţit pe cei mai mulţi.

3. Am* trimis dar pe fraţi, pentru ca lauda noastră cu privire la voi să nu fie zădărnicită în această privinţă, ca să fiţi gata, după cum am spus;

4. ca nu cumva, când macedonenii vor veni împreună cu mine şi vă vor găsi nepregătiţi, noi să fim daţi de ruşine (ca să nu spunem voi) în încrederea aceastaUnele ms. ad. „a laudei“.

5. Am considerat deci necesar să i îndemn pe fraţi să vină mai înainte la voi şi să pregătească dinainte binecuvântarea voastră promisăSau „anunţată“ dinainte, ca aceasta să fie gata aşa, ca binecuvântare, şi nu ca o zgârcenie.

6. Dar aceasta spun: cine* seamănă cu zgârcenie va şi secera cu zgârcenie; şi cine seamănă cu binecuvântări va şi secera cu binecuvântări;

7. fiecare să dea după cum s-a hotărât în inimă, nu* cu părere de rău sau de nevoie, pentru că „Dumnezeu* îl iubeşte pe acela care dă bucuros“.

8. Şi Dumnezeu poateLit. „este puternic“* să facă să prisosească orice har către voi, pentru ca, având întotdeauna toată îndestularea în orice, să prisosiţi în orice lucrare bună,

9. după cum este scris: „A împărţit*, a dat săracilor, dreptatea lui rămâne pentru totdeauna“.

10. Iar Cel care dă* semănătorului sămânţă şi pâine pentru hrană va asiguraUnele ms. au verbele la timpul prezent şi va înmulţi semănătura voastră şi va spori roadele dreptăţii* voastre,

11. fiind îmbogăţiţi în orice, pentru orice dărnicie care* lucrează prin noi mulţumire către Dumnezeu.

12. Pentru că administrareaLit. „slujirea“ acestei slujbe nu numai că împlineşte* lipsurile sfinţilor, ci şi prisoseşte în multe mulţumiri către Dumnezeu;

13. ei Îl glorifică* pe Dumnezeu prin dovada acestei slujiri, pentru supunerea voastră, prin mărturisireLit. „pentru supunerea, prin mărturisirea voastră“, faţă de Evanghelia lui Hristos, şi pentru* dărnicia participării voastre faţă de ei şi faţă de toţi;

14. şi, în cererea lor pentru voi, sunt plini de iubire arzătoare pentru voi, datorită harului* nemăsurat al lui Dumnezeu care este asupra voastră.

15. MulţumireUnele ms. ad. „dar“ fie adusă lui Dumnezeu pentru* darul Său de nespus!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)