Epistola a doua către Corinteni

Capitolul 5

O zidire nouă

1. Pentru că ştim că, dacă ar fi desfăcută casa* noastră pământească a cortului acestuia, avem o clădire de la Dumnezeu, o casă nefăcută de mâini, eternă, în ceruri.

2. Pentru că, în adevăr, gemem* în acesta, dorind fierbinte să fim îmbrăcaţi cu locuinţa noastră cea din cer,

3. dacă, în adevăr, când vom fi şi îmbrăcaţi*, nu vom fi găsiţi dezbrăcaţiLit. „goi“.

4. Pentru că, în adevăr, noi, care suntem în cort, gemem împovăraţi, pentru că nu dorim să fim dezbrăcaţi, ci îmbrăcaţi*, pentru ca ceea ce este muritor să fie înghiţit de viaţă.

5. Şi Cel* care ne-a făcut chiar pentru aceasta este Dumnezeu, care ne-a* şiUnele ms. omit dat arvuna Duhului.

6. Suntem încrezători deci întotdeauna şi ştimLit. „ştiind“, arătând starea că, fiind acasăSau „prezenţi“ în acest trup, suntem departeSau „absenţi“; lit. „departe de casă“ de Domnul

7. (pentru că umblăm* prin credinţă, nu prin vedere).

8. Suntem încrezători, spun, şi ne place* mai bine să fim departe de casă, afară din trup, şi să fim acasă la DomnulSau „să fim absenţi din trup şi prezenţi cu Domnul“.

9. De aceea ne şi străduimSau „căutăm“ să-I fim plăcuţi, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casăSau „fie prezenţi, fie absenţi“.

10. Pentru că* noi toţi trebuie să fim arătaţi înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca* fiecare să primească cele făcute înLit. „prin“ trup, potrivit cu cele ce a făcut, fie bine, fie rău.

Slujba împăcării

11. Cunoscând deci frica* de Domnul, îi înduplecăm pe oameni; dar* am fost arătaţi o lui Dumnezeu şi de asemenea sper că am fost arătaţiGr: verbul indică o acţiune trecută cu efect continuu şi în conştiinţele voastre.

12. Pentru căUnele ms. omit „Pentru că“ noi înşine nu* ne recomandăm din nou vouă, ci vă dăm* prilej de laudă pentru noi, ca să-l aveţi faţă de cei care se laudă în înfăţişare, şi nu în inimă.

13. Pentru că, dacă* ne-am ieşit din fire, este pentru Dumnezeu; sau, dacă suntem întregi la minte, este pentru voi.

14. Pentru că dragostea lui Hristos ne constrânge, noi judecând aceasta: că, dacăUnele ms. omit Unul a murit* pentru toţi, toţi deci au muritSau „muriseră“; nu ca o consecinţă, ci ca o stare a lor firească, dovedit astfel prin moartea lui Hristos;

15. şi El a murit pentru toţi, pentru ca* cei care trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel care pentru ei a murit şi a înviat.

16. Astfel încât* noi, de acum, nu cunoaştem pe nimeni potrivit cărnii; şi chiar dacă L-am cunoscut pe Hristos potrivit cărnii, totuşi* acum nu-L mai cunoaştem astfel.

17. Încât, dacă este* cineva în Hristos, este* o creaţie nouă; cele* vechi s-au dus; iată, toate s-au făcut noi.

18. Şi toate sunt de la DumnezeulSau „ale lui Dumnezeu“r care* ne-a împăcat cu Sine prin IsusUnele ms. omit Hristos şi ne-a dat slujba împăcării:

19. anume că Dumnezeu* era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, nesocotindu-le greşelile lor şi punând în noi cuvântul împăcării.

20. Suntem deci ambasadori* pentru Hristos; ca şi cum* Dumnezeu ar îndemna prin noi, rugăm, pentru Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!

21. Unele ms. ad. „Pentru că“Pe* Cel care n-a cunoscut păcat, L-a făcut păcat pentru noi, ca* noi să devenim dreptate a lui Dumnezeu în El.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)