Epistola a doua către Corinteni

Capitolul 6

Greutăţile lucrării apostolului

1. Şi*, lucrând împreună, vă* şi îndemnăm să* nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar

2. (pentru că El spune: „La* timp potrivit te am ascultat şi într-o zi de mântuire te-am ajutat“. Iată, acum este timpul potrivit; iată, acum este ziua mântuirii):

3. nedând* nici un prilej de poticnire în nimic, pentru ca slujba să nu fie defăimată;

4. ci, în totul, recomandându-ne pe noi înşine ca slujitori* ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări,

5. în* bătăi, în închisori, în tulburări, în osteneli, în vegheri, în posturi,

6. în curăţie, în cunoştinţă, în îndelungă-răbdare, în bunătate, în Duh Sfânt, în dragoste neprefăcută,

7. în* cuvânt al adevărului, în putere* a lui Dumnezeu; prin armele* dreptăţii, cele din dreapta şi din stânga,

8. prin glorie şi prin dezonoare, prin vorbire de rău şi prin vorbire de bine: ca înşelători, deşi adevăraţi*;

9. ca necunoscuţi, deşi bine-cunoscuţiSau „recunoscuţi“; ca* murind, deşi, iată, trăim; ca* pedepsiţi, dar nu omorâţi;

10. ca întristaţiSau „îndureraţi“, dar întotdeauna bucurându-ne; ca săraci, dar îmbogăţind pe mulţi; ca neavând nimic, dar stăpânind toate.

11. Gura noastră este deschisă către voi, corintenilor, inima* noastră este largă.

12. Voi nu sunteţi strâmtoraţi în noi, ci sunteţi strâmtoraţi înăuntrul* vostru.

13. Dar, ca răsplată dreaptă (vorbesc* ca şi copiilor mei), lărgiţi-vă şi voi!

Credincioşii şi necredincioşii

14. Nu* vă înjugaţi nepotrivitLit. „inegal“, „diferit“ cu cei necredincioşi; pentru că ce* legătură este între dreptate şi fărădelege sauUnele ms. „şi“ ce comuniune are lumina cu întunericul?

15. şi ce înţelegere are Hristos cu BelialUnele ms. „Beliar“ sau ce parte are un credincios cu un necredincios?

16. Şi ce înţelegere are templulGr. „naos“, templul propriu-zis lui Dumnezeu cu idolii? Pentru că voi* sunteţi un templuGr. „naos“, templul propriu-zis al Dumnezeului celui viu, după cum a spus Dumnezeu: „Voi* locui în ei şi voi umbla între ei; şi voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu“.

17. De aceea: „Ieşiţi* din mijlocul lor şi fiţi despărţiţiSau „deosebiţi““, spune Domnul; şi „nu atingeţi ce este necurat, şi Eu vă voi primi;

18. şi vă* voi fi Tată şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice“, spune Domnul Cel Atotputernic.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)