Amos

Capitolul 7

Lăcustele, focul şi firul cu plumb

1. ✸ Aşa mi-a arătat Domnul Dumnezeu; şi, iată, El a făcut lăcuste, când începea să crească otava; şi, iată, era otava după cositul împăratului.

2. Şi a fost aşa: după ce au terminat de mâncat iarba ţării, am zis: „Doamne Dumnezeule, iartă, Te rog! Cum se va ridica* Iacov? Pentru că este mic!“

3. Domnului I-a părut rău de aceasta: „Nu va fi“, a zis Domnul.

4. Aşa mi-a arătat* Domnul Dumnezeu; şi, iată, Domnul Dumnezeu a chemat judecata prin foc; şi a mistuit adâncul cel mare şi a mistuit partea de moştenire.

5. Atunci am zis: „Doamne Dumnezeule, încetează, Te rog! Cum se va ridica* Iacov? Pentru că este mic!“

6. Domnului I-a părut rău de aceasta. „Nici aceasta nu va fi“, a zis Domnul Dumnezeu.

7. Aşa mi-a arătat; şi, iată, Domnul stătea pe un zid făcut cu firul cu plumb, cu un fir cu plumb în mâna Sa.

8. Şi Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Amos?“ Şi eu am zis: „Un fir cu plumb“. Şi Domnul a zis: „Iată, voi pune* un fir cu plumb în mijlocul poporului Meu Israel, şi nu voi mai trece* pe lângă ei.

9. Şi înălţimile* lui Isaac vor fi pustiite şi locaşurile sfinte ale lui Israel vor fi lăsate pustii; şi Mă voi ridica* împotriva casei lui Ieroboam cu sabia“.

Amos şi Amaţia

10. Atunci Amaţia, preotul din Betel*, a trimis la Ieroboam*, împăratul lui Israel, zicând: „Amos a uneltit împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; ţara nu poate suferi toate cuvintele lui!

11. Pentru că aşa zice Amos:

«Ieroboam va muri prin sabie şi Israel va pleca negreşit din ţara lui în captivitate!»

12. Şi Amaţia a zis lui Amos: „Văzătorule, pleacă, fugi în ţara lui Iuda şi mănâncă pâine acolo şi profeţeşte acolo.

13. Dar nu mai profeţi în Betel*, pentru că este* locaşul sfânt al împăratului şi este casa împărăţiei“.

14. Atunci Amos a răspuns şi a zis lui Amaţia: „Eu nu eram profet, nici fiu* de profet; ci eram păstor* şi culegător de roade ale sicomoruluiPom asemănător smochinului.

15. Şi Domnul m-a luat dinapoia turmei şi Domnul mi-a zis: «Mergi, profeţeşte poporului Meu Israel».

16. Şi acum ascultă cuvântul Domnului. Tu zici:

«Nu profeţi* împotriva lui Israel şi nu rostiLit. „nu picura“ cuvântul tău împotriva casei lui Isaac».

17. De aceea*, aşa zice Domnul:

„Soţia* ta va comite adulter în cetate şi fiii tăi şi fiicele tale vor cădea prin sabie şi ţara ta va fi împărţită cu funia; şi tu vei muri într-o ţară care este necurată şi Israel va pleca negreşit din ţara lui în captivitate!“Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)