Amos

Capitolul 7

Vedenii asupra prăbuşirii lui Israel.

1. Domnul Dumnezeu mi-a trimes vedenia aceasta. Iată, făcea nişte lăcuste, în clipa cînd începea să crească otava; era otava după cositul împăratului.

2. Şi după ce au mîncat ele cu desăvîrşire toată iarba din ţară, am zis: „Doamne Dumnezeule, iartă! Cum ar putea să stea Iacov în picioare? Căci este aşa de slab!“

3. Atunci Domnul S-a căit de lucrul acesta: „Nu se va întîmpla una ca aceasta, a zis Domnul.“

4. Domnul Dumnezeu mi-a trimes vedenia aceasta: Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc; şi focul mînca Adîncul cel mare şi apucase şi cîmpia.

5. Eu am zis: „Doamne Dumnezeule, opreşte! Cum ar putea să stea în picioare Iacov? Căci este aşa de slab!“

6. Atunci Domnul S-a căit şi de lucrul acesta. „Nici una ca aceasta nu se va întîmpla, a zis Domnul Dumnezeu.“

7. El mi-a trimes vedenia aceasta: Iată, Domnul stătea pe un zid

făcut la cumpănă, şi avea o cumpănă în mînă.

8. Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Amos?“ Eu am răspuns: „O cumpănă.“ Şi Domnul a zis: „Iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului Meu Israel, şi nu-l voi mai ierta;

9. ci înălţimile lui Isaac vor fi pustiite; sfintele locaşuri ale lui Israel vor fi dărîmate, şi Mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia.“

10. Atunci Amaţia, preotul din Betel, a trimes să spună lui Ieroboam, împăratul lui Israel: „Amos unelteşte împotriva ta în mijlocul casei lui Israel; ţara nu poate să sufere toate cuvintele lui!

11. Căci iată ce zice Amos: «Ieroboam va fi ucis de sabie, şi Israel va fi dus în robie departe de ţara sa!».“

12. Şi Amaţia a zis lui Amos: „Pleacă, văzătorule, şi fugi în ţara lui Iuda! Mănîncă-ţi pînea acolo, şi acolo prooroceşte.

13. Dar nu mai prooroci la Betel, căci este un locaş sfînt al împăratului, şi este un templu al împărăţiei!“

14. Amos a răspuns lui Amaţia: „Eu nu sînt nici prooroc, nici fiu de prooroc; ci sînt păstor, şi strîngător de smochine de Egipt.

15. Dar Domnul m-a luat dela oi, şi Domnul mi-a zis: «Du-te şi prooroceşte poporului Meu Israel!»

16. Ascultă acum Cuvîntul Domnului, tu care zici: «Nu prooroci împotriva lui Israel, nu vorbi împotriva casei lui Isaac!»

17. Din pricina aceasta, iată ce zice Domnul: «Nevastă-ta va curvi în cetate, fiii şi fiicele tale vor cădea loviţi de sabie, ogorul tău va fi împărţit cu frînghia de măsurat; tu însă vei muri într-un pămînt necurat, şi Israel va fi dus în robie departe de ţara lui!“