Amos

Capitolul 1

Judecăţile lui Dumnezeu asupra popoarelor din jur

1. Cuvintele lui AmosPurtător de poveri, care era* dintre păstoriiSau „stăpânii de oi“ din Tecoa*, pe care le-a văzut despre Israel în zilele* lui Ozia, împăratul lui Iuda, şi în zilele lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu doi ani înaintea cutremurului*.

2. Şi a zis: „Domnul răcneşte* din Sion şi face să se audă glasul Său din Ierusalim. Şi păşunileSau „locuinţele“ păstorilor jelesc şi vârful Carmelului* se veştejeşte“.

3. ✡ Aşa zice Domnul: „Pentru trei fărădelegi ale Damascului* şi pentru patru, nu Mă voi întoarce; pentru că au treierat* Galaadul cu treierătoarea de fier.

4. Şi voi trimite* un foc în casa lui Hazael şi va mistui palatele lui Ben-Hadad.

5. Şi voi frânge zăvorul Damascului* şi voi nimici pe locuitorul din valea AvenValea idolilor şi pe cel care ţine sceptrul din casa EdenuluiCasa desfătării. Şi poporul Siriei* va fi dus în captivitate la Chir*“, zice Domnul.

6. ✡ Aşa zice Domnul: „Pentru trei fărădelegi ale Gazei* şi pentru patru, nu Mă voi întoarce; pentru că au dus în captivitate pe toţi captiviiLit. „întreaga captivitate“, ca să-i predea Edomului*.

7. Şi voi trimite* un foc pe zidul Gazei şi-i va mistui palatele.

8. Şi voi nimici pe locuitorul din Asdod* şi pe cel care ţine sceptrul din Ascalon; şi-Mi voi întoarce mâna împotriva Ecronului* şi rămăşiţa* filistenilor va pieri“, zice Domnul Dumnezeu.

9. ✡ Aşa zice Domnul: „Pentru trei fărădelegi ale Tirului* şi pentru patru, nu Mă voi întoarce; pentru că au predat Edomului pe toţi captiviiLit. „întreaga captivitate“ şi nu şi-au amintit de legământul frăţesc.

10. Şi voi trimite un foc pe zidul Tirului şi-i va mistui palatele“.

11. ✡ Aşa zice Domnul: „Pentru trei fărădelegi ale Edomului* şi pentru patru, nu Mă voi întoarce; pentru că a urmărit pe fratele* său cu sabia*, şi şi-a înăbuşit toată mila, şi mânia* lui a sfâşiat neîncetat şi şi-a ţinut mânia pentru totdeauna.

12. Şi voi trimite* un foc peste Teman şi va mistui palatele Boţrei“.

13. ✡ Aşa zice Domnul: „Pentru trei fărădelegi ale fiilor lui Amon* şi pentru patru, nu Mă voi întoarce, pentru că au spintecat* femeile însărcinate din Galaad, ca* să-şi lărgească hotarul.

14. Şi voi aprinde un foc în zidul Rabei* şi-i va mistui palatele, cu strigăte* în ziua luptei, cu furtună în ziua vârtejului.

15. Şi împăratul* lor va merge în captivitate, el şi căpeteniile lui împreună“, zice Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)