Amos

Capitolul 4

1. Ascultaţi cuvântul acesta, voi, vaci* din Basan, care sunteţi pe muntele Samariei: femei care asupresc pe cei săraci, care zdrobesc pe cei nevoiaşi, care zic domnilor lor: „Aduceţi şi să bem!“

2. Domnul Dumnezeu a jurat* pe sfinţenia Sa că, iată, vor veni zile asupra voastră în care vă vor prinde cu cârlige* şi pe urmaşii voştri cu undiţe de pescari.

3. „Şi veţi ieşi* prin spărturi, fiecare drept înaintea ei; şi veţi fi aruncate spre HarmonSau „spre munţi“, „spre cetăţuia vrăjmaşului“ sau „spre palat““, zice Domnul.

4. ✡ Veniţi* la Betel şi lucraţi fărădelege! La Ghilgal* înmulţiţi fărădelegea şi aduceţi* jertfele voastre dimineaţa şi zeciuielile* voastre la fiecare trei zileSau „ani“!

5. Şi aduceţi prin ardereCa tămâia o jertfă de mulţumire* din ce este cu aluat şi daţi de ştire, vestiţi daruri de bunăvoie*! pentru că aceasta* vă place, fii ai lui Israel“, zice Domnul Dumnezeu.

6. Şi v-am dat şi Eu curăţie a dinţilorFoamete în toate cetăţile voastre şi lipsă de pâine în toate locurile voastre; totuşi nu v-aţi întors* la Mine“, zice Domnul.

7. „Şi Eu de asemenea am oprit ploaia pentru voi, când nu mai erau decât trei luni până la seceriş; şi peste o cetate am făcut să plouă şi peste altă cetate n-am făcut să plouă; peste o parte de câmp a plouat şi partea peste care n-a plouat s-a uscat.

8. Şi două, trei cetăţi rătăceau spre altă cetate, ca să bea apă şi nu se săturau; totuşi nu v-aţi întors* la Mine“, zice Domnul.

9. „V-am lovit* cu tăciune în grâu şi cu manăMana viţei de vie; omida* a mâncat mulţimea grădinilor voastre şi a viilor voastre şi a smochinilor voştri şi a măslinilor voştri; totuşi nu v-aţi întors la Mine“, zice Domnul.

10. „Am trimis printre voi ciumă, asemenea* celei din Egipt; am ucis pe tinerii voştri cu sabia şi v-am luat caiiLit. „şi cu captivitatea cailor voştri“ captivi; şi am ridicat mirosul urât al taberelor voastre până la nările voastre; totuşi nu v-aţi întors la Mine“, zice Domnul.

11. „Am răsturnat pe unii dintre voi, cum a răsturnat Dumnezeu Sodoma şi Gomora*, şi aţi fost ca un tăciune* smuls din foc; totuşi nu v-aţi întors la Mine“, zice Domnul.

12. „De aceea îţi voi face astfel, Israele, şi pentru că îţi voi face astfel, pregăteşte-te* să întâlneşti pe Dumnezeul tău, Israele!“

13. Pentru că, iată, Cel care întocmeşte munţii şi creează vântul şi spune* omului care este gândul lui, Cel care face zorile* întuneric şi calcă* pe înălţimile pământului – Domnul*, Dumnezeul oştirilor, este Numele Lui.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)