Ioel

Capitolul 3

Pedepsirea naţiunilor

1. „Pentru că, iată, în zilele acelea* şi în timpul acela, când voi întoarce pe captiviiSau „captivitatea“ lui Iuda şi ai Ierusalimului,

2. voi aduna* toate naţiunile şi le voi coborî în Valea* lui Iosafat; şi acolo voi intra* la judecată cu ele pentru poporul Meu şi pentru moştenirea Mea, Israel, pe care l-au împrăştiat printre naţiuni; şi ele şi-au împărţit ţara Mea.

3. Şi au aruncat sorţ* pentru poporul Meu şi au dat un băiat pentru o prostituată şi au vândut o fată pentru vin şi l-au băut.

4. Şi voi, ce aveţi voi cu Mine, tu, Tirule*, şi tu, Sidonule, şi toate ţinuturile Filistiei? Vreţi să-Mi daţi* o răsplată? Şi dacă vreţi să-Mi răsplătiţi, Eu îndată, repede voi întoarce răsplata voastră asupra capului vostru,

5. pentru că aţi luat argintul Meu şi aurul Meu şi aţi dus în templele voastre comorile Mele cele preţioase.

6. Şi aţi vândut pe fiii lui Iuda şi pe fiii Ierusalimului fiilor grecilor, ca să-i îndepărtaţi de hotarul lor.

7. Iată, Eu îi voi ridica* din locul unde i-aţi vândut şi voi întoarce răsplata voastră asupra capului vostru.

8. Şi voi vinde pe fiii voştri şi pe fiicele voastre în mâna fiilor lui Iuda, şi ei îi vor vinde sabeenilor*, o naţiune îndepărtată*; pentru că Domnul a vorbit“.

9. ✡ Daţi* de ştire aceasta printre naţiuni! PregătiţiLit. „Sfinţiţi“ războiul! Treziţi pe viteji! Să se apropie şi să se ridice toţi bărbaţii de război!

10. Bateţi fiarele* voastre de plug în săbii şi cosoarele voastre în suliţe! Cel slab* să zică: „Sunt tare!“

11. Grăbiţi-vă* şi veniţi, voi, toate naţiunile de jur-împrejur şi adunaţi-vă! Acolo coboară-i pe războinicii* Tăi, Doamne!

12. „Să se ridice naţiunile şi să se suie în Valea lui Iosafat! Pentru că acolo voi şedea, ca să judec* toate naţiunile de jur-împrejur“.

13. ✡ Puneţi* secera, pentru că secerişul* este copt! Veniţi, coborâţi, pentru că teascul* este plin, tocitoareleVas mare de lemn în care se pun fructele la fermentat în vederea fabricării vinului se revarsă, pentru că mare este răutatea lor!

14. Mulţimi, mulţimi în Valea Hotărârii! Pentru că ziua* Domnului este aproape, în Valea Hotărârii.

15. Soarele* şi luna se vor întuneca şi stelele îşi vor retrage strălucirea.

Binecuvântări pentru Ierusalim

16. ✡ Şi Domnul va răcni* din Sion şi va face să se audă glasul Lui din Ierusalim. Şi cerurile* şi pământul se vor cutremura şi Domnul va fi* un adăpost pentru poporul Său şi cetăţuiaSau „refugiul“ fiilor lui Israel.

17. „Şi veţi cunoaşte* că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care locuieşte în Sion, muntele Meu cel sfânt*. Şi Ierusalimul va fi sfânt; şi străinii* nu vor mai trece prin el.

18. ✡ Şi va fi aşa: în ziua aceea, munţii vor picura must* şi dealurile vor face să curgă lapte şi toate pâraiele* lui Iuda vor curge pline cu apă. Şi un izvor* va ieşi din casa Domnului şi va uda Valea SitimuluiSau „Valea Acaciei (salcâmilor)“*.

19. Egiptul* va fi un pustiu şi Edomul* va ajunge un pustiu părăsit, din cauza violenţei împotriva fiilor lui Iuda, pentru că le-au vărsat sângele nevinovat în ţara lor.

20. Dar Iuda va rămâne pentru totdeauna* şi Ierusalimul din generaţie în generaţie.

21. Şi îi voi curăţi* de sângele de care nu i-am curăţit, pentru că Domnul locuieşte* în Sion“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)