Epistola către Efeseni

Capitolul 6

Copiii

1. Copii, ascultaţi* în Domnul de părinţii voştri, pentru că aceasta este drept.

2. „Onorează* pe tatăl tău şi pe mama ta“ – esteLit „care este“ cea dintâi poruncă însoţită de promisiune

3. – „ca să-ţi fie bine şi să trăieşti mulţi ani pe pământ“.

4. Şi voi, taţilor*, nu-i provocaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i* în disciplina şi sub mustrarea Domnului.

Robii

5. Robilor*, ascultaţi de stăpâniiUnele ms. ad. „voştri“ pământeştiLit. „după carne“, cu* teamă şi tremur, în* simplitatea inimii voastre, ca de Hristos,

6. nu* în slujire de ochii lorLit. „slujire de ochi“, ca unii care caută să placă oamenilor, ci ca robi ai lui Hristos, făcând voia lui Dumnezeu din suflet,

7. slujind cu bunăvoinţă caUnele ms. omit „ca“ Domnului, şi nu ca oamenilor,

8. ştiind* că orice bine va face fiecare, aceasta va primi de la Domnul, fie* rob, fie liber.

9. Şi voi, stăpânilor*, faceţi la fel faţă de ei, renunţând la ameninţare*, ştiind că Stăpânul lor şi al* vostruUnele ms. „ştiind că şi Stăpânul vostru“ este în ceruri; şi* la El nu este primire după înfăţişare.

Armura lui Dumnezeu pentru luptă

10. Încolo, fraţilorUnele ms. „fraţii mei“; alte ms. omit „fraţilor“, fiţi tariSau „întăriţi-vă“ în Domnul şi în* tăria puterii Lui.

11. Îmbrăcaţi* toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului:

12. pentru că lupta noastră nu este împotriva sângelui* şi a cărnii, ci împotriva stăpânirilor*, împotriva autorităţilor, împotriva stăpânitorilor* lumii întunericului acestuiaUnele ms. „conducătorilor întunericului veacului acestuia“, împotriva puterilor spirituale ale răutăţii în cele cereşti.

13. Pentru aceasta*, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în* ziua cea rea şi, după ce veţi fi învinsSau „împlinit“ toate, să staţi în picioare.

14. Staţi deci în picioare, după ce v-aţi încins* mijlocul cu adevărul şi v-aţi îmbrăcat* cu platoşa dreptăţii

15. şi v-aţi încălţat* picioarele cu pregătireaSau „râvna“ Evangheliei păcii,

16. peste toateUnele ms. „în toate“ luând scutul* credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău.

17. LuaţiSau „Primiţi“* şi coiful mântuirii şi sabia* Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu,

18. rugându-vă* în orice timp în Duh, prin orice rugăciune şi cerere, şi veghind* la aceasta cu toată stăruinţa şi cu cerere* pentru toţi sfinţii,

19. şi pentru* mine, ca să-mi fie dat cuvânt la deschiderea gurii mele, ca să fac cunoscut cu* îndrăzneală taina Evangheliei,

20. pentru care sunt* un ambasador în* lanţuriLit. „în lanţ“, ca să vorbesc cu îndrăzneală* în ea, aşa cum trebuie să vorbesc.

Încheiere

21. Iar ca* să ştiţi şi voi cele despre mine, ce fac, toate vi le va face cunoscut Tihic*, preaiubitul frate şi slujitor credincios în Domnul,

22. pe care l-am* trimis la voi chiar pentru aceasta, ca să cunoaşteţi cele despre noi şi să vă mângâie inimile.

Salut

23. Pace* fraţilor şi dragoste cu credinţă, de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Isus Hristos.

24. Harul fie cu toţi cei care Îl iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în* curăţieLit. „în neputrezire“! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)