Epistola către Filipeni

Capitolul 1

Salut introductiv

1. Pavel şi Timotei, robi ai lui Isus Hristos, către toţi sfinţii* în Hristos Isus care sunt în Filipi, împreună cu supraveghetorii şi slujitoriiSau „episcopii şi diaconii“:

2. Har* vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos.

Mulţumire

3. Mulţumesc* Dumnezeului meu pentru toată amintirea mea despre voi,

4. întotdeauna, în orice cerere a mea, făcând cererea pentru voi toţi cu bucurie,

5. pentru* comuniunea voastră la Evanghelie, din cea dintâi zi până acum;

6. fiind încredinţat chiar de aceasta, că Cel care a început în voi o lucrare* bună o va sfârşi până în ziua lui Isus Hristos;

7. după cum este drept pentru mine să gândesc aceasta despre voi toţi, pentru că voi mă aveţi* în inima voastrăSau „vă am în inima mea“; alte ms. „voi mă aveţi în inimile voastre“; sau „voi mă aveţi în inimă“ şi, atât în lanţurile* mele, cât şi înUnele ms. omit apărarea şi întărirea Evangheliei, voi* toţi sunteţi împreună-părtaşi la harulSau „împreună-părtaşi ai harului“ meu.

8. Pentru că martor* îmi este Dumnezeu cât* vă doresc pe toţi în dragosteaLit. „îndurările“ lui Hristos IsusUnele ms. „Isus Hristos“.

Rugăciune

9. Şi aceasta mă rog, ca* dragostea voastră să prisosească tot mai mult şi mai mult în cunoştinţăCunoştinţă deplină şi în orice pricepere,

10. ca voi să* le deosebiţi pe cele aleseLit. „excelente“, ca* să fiţi curaţi şi fără vină pentru ziua lui Hristos,

11. umpluţi* de rodulUnele ms. „roadele“ dreptăţii, care este prin Isus Hristos, spre gloria* şi lauda lui Dumnezeu.

Înaintarea şi apărarea Evangheliei

12. Vreau dar să ştiţi, fraţilor, că împrejurările în care suntLit. „că cele despre mine“ s-au întors mai degrabă spre înaintarea Evangheliei;

13. astfel că lanţurile mele s-au arătat ca fiind în Hristos, în* tot pretoriul şi tuturor celorlalţiSau „în toate celelalte locuri;

14. şi că cei mai mulţi dintre fraţi, încrezându-se în Domnul prin lanţurile meleSau „încrezându-se prin Domnul în lanţurile mele“, îndrăznesc mai mult să vorbească fără teamă Cuvântul lui DumnezeuUnele ms. omit „lui Dumnezeu“.

Dificultăţi în calea Evangheliei

15. Unii, în adevăr, Îl predică pe Hristos şi din invidie şi ceartă*, iar alţii, de asemenea, din bunăvoinţă;

16. aceştia, în adevăr, din dragoste, ştiind că eu sunt pus pentru apărarea Evangheliei;

17. dar aceia Îl vestesc pe Hristos din duh de partidă, nu cu gând curat, intenţionând să stârneascăUnele ms. „să adauge“ necaz lanţurilor mele. Unele ms. schimbă ordinea versetelor 16 şi 17

18. Atunci ce este? Oricum, în orice fel, fie de ochii lumii, fie în adevăr, Hristos este vestit; şi în aceasta eu mă bucur, da, şi mă voi bucura.

19. Pentru că ştiu că aceasta mi se va întoarce spre mântuire, prin* cererea voastră şi prin ajutorul Duhului* lui Isus Hristos,

20. potrivit aşteptării* stăruitoare şi a speranţei mele că în nimic nu voi fi dat* de ruşine, ci, în* toată îndrăzneala, ca întotdeauna, şi acum Hristos va fi preamărit în trupul meu, fie prin viaţă, fie prin moarte.

21. Pentru că pentru mine a trăi este Hristos, şi a muri, câştig.

22. Dar, dacă a trăi în trupLit. „carne“, aceasta este pentru mine rod pentru lucrare, atunci nu ştiu ce să aleg.

23. DarUnele ms. „Pentru că“ sunt strâns din două părţi, având* dorinţa să plec* şi să fiu împreună cu Hristos, pentru căUnele ms. omit „pentru că“ este cu mult mai bine,

24. dar a rămâne în trupLit. „carne“ este mai necesar pentru voi.

25. Şi, fiind încredinţat* de aceasta, ştiu că voi rămâne şi voi fi cu voi toţi, pentru înaintarea şi bucuria credinţei voastre,

26. pentru ca lauda* voastră să prisosească în Hristos Isus, prin mineSau „cu privire la mine“, prin venirea mea din nou la voi.

27. Numai purtaţi-văSau „umblaţi“* într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru ca, fie că vin şi vă văd, fie că sunt absent, să aud despre voi că* staţi tari într-un singur duh, cu* un singur suflet, luptând* împreună cuSau „pentru“ credinţa Evangheliei

28. şi neînfricoşaţi în nimic de adversari: ceea ce pentru* ei este o dovadă de pieire, iar pentru voiUnele ms. „noi“ de* mântuire, şi aceasta de la Dumnezeu;

29. pentru că vouă* vi s-a dat har, cu privire la Hristos, nu* numai să credeţi în El, ci să şi suferiţi pentru El,

30. având* aceeaşi luptă pe care* aţi văzut-o în mine şi acum auziţi că este în mine.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)