Epistola către Efeseni

Capitolul 2

Mântuirea prin har

1. şi voi* eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastreUnele ms. omit „voastre“,

2. în* care aţi umblat odinioară, potrivit veacului lumii acesteia, după căpetenia* autorităţii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii* neascultării;

3. printre* care şi noi toţi trăiam odinioară în poftele* cărnii noastre, făcând voiaLit. „dorinţele“ cărnii şi a gândurilor şi eram*, din fire, copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.

4. Dar Dumnezeu, fiind bogat* în îndurare, pentru dragostea Lui mare cu care ne-a iubit

5. (fiind şi noi* morţiSau „chiar când eram noi morţi“ în greşeli), ne-a* adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi)

6. şi ne-a înviat împreună şi ne-a aşezat împreună în cele cereşti, în Hristos Isus,

7. ca să arate în veacurile viitoare nemărginitele bogăţii ale harului Său, în bunătate* faţă de noi, în Hristos Isus.

8. Pentru că prin* harSau „datorită harului“ sunteţi mântuiţi, prin credinţă; şi aceasta nu de laLit. „din“ voi; este darul* lui Dumnezeu:

9. nu* din fapte, ca să nu se laude nimeni.

10. Pentru că suntem lucrareaO lucrare de artă; creaţie* Sa, creaţi în Hristos Isus pentru fapte bune, pe care Dumnezeu le-a pregătit dinainte, ca să umblăm în ele.

Naţiunile şi iudeii uniţi în Hristos

11. De aceea, amintiţi-vă că voi, odinioară naţiuni* în carne, care eraţi numiţi necircumcizie de către cei numiţi circumcizie, făcută de mână în carne*,

12. eraţi fărăSau „despărţiţi de“ Hristos în timpul acela*, înstrăinaţi* de cetăţenia lui Israel şi străini de legămintele* promisiunii, neavând* speranţă şi fără* DumnezeuSau „şi atei“ în lume.

13. Dar acum*, în Hristos Isus, voi, care odinioară eraţi departe*, v-aţi apropiatLit. „aţi fost aduşi aproape“ prin sângele lui Hristos.

14. Pentru că El* este pacea noastră, care din cei doi a* făcut unul şi a surpat zidul din mijloc al îngrădirii,

15. după ce a desfiinţat* în carnea Sa vrăjmăşia*, legea poruncilor cuprinsă în rânduieli, pentru ca pe cei doi să-i creeze în Sine într-un singur om* nou, făcând pace;

16. şi ca să-i împace pe amândoi cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, după ce, prin ea, a omorât* vrăjmăşia.

17. Şi, venind*, a vestit Evanghelia: paceUnele ms. „a vestit Evanghelia păcii“ vouă celor de departe şi paceUnele ms. omit celor* de aproape.

18. Pentru că, prin* El, avem şi unii şi alţii intrare la Tatăl, într-un singur* Duh.

19. Aşadar nu mai sunteţi străini şi locuitori temporari, ci sunteţiUnele ms. omit împreună-cetăţeni* cu sfinţii şi ai casei* lui Dumnezeu,

20. fiind zidiţi* pe* temelia apostolilor* şi a profeţilor, piatra* de unghi fiind Isus Hristos Însuşi,

21. în care toată zidirea, îmbinată împreună, creşte spre a fi un templuGr. „naos“, templul propriu-zis* sfânt în Domnul,

22. în care şi voi sunteţi zidiţi împreună, pentru a fi o locuinţă a lui Dumnezeu în Duh.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)