Neemia

Capitolul 3

Cei care au reparat zidurile Ierusalimului

1. Şi marele preot Eliaşib* şi fraţii săi, preoţii, s-au ridicat şi au reconstruit Poarta* Oilor. Au sfinţit-o şi i-au pus uşile; şi au sfinţit zidul până la Turnul Meea*, până la Turnul lui Hananeel*.

2. Şi lângă elLit. „lângă mâna lui“, în tot capitolul 3 au construit bărbaţii* din Ierihon; şi lângă eiLit. „el“ a construit Zacur, fiul lui Imri.

3. Şi Poarta* Peştilor au reconstruit-o fiii lui HasenaaSau „Senaa“; i-au pus grinzile şi i-au pus uşile*, încuietorile şi zăvoarele.

4. Şi lângă ei a reparat Meremot*, fiul lui Urie, fiul lui HacoţSau „Coţ“; şi lângă ei a reparat Meşulam*, fiul lui Berechia, fiul lui Meşezabeel; şi lângă ei a reparat Ţadoc, fiul lui Baana.

5. Şi lângă ei au reparat cei din Tecoa; dar maimarii lor nu şi au pus umărulLit. „grumazul“ la lucrarea* Domnului lor.

6. Şi Poarta* cea Veche au reparat-o Ioiada, fiul lui Paseah, şi Meşulam, fiul lui Besodia; ei i-au aşezat grinzile şi i-au pus uşile şi încuietorile şi zăvoarele.

7. Şi lângă ei a reparat Melatia gabaonitul şi Iadon meronotitul, bărbaţii din Gabaon* şi din Miţpa, până la scaunul guvernatorului* de dincoace de râu.

8. Lângă el a reparat Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintariSau „aurari“, cei care purifică metalul (aur sau argint); şi lângă el a reparat Hanania, fiul făcătorilor de mir; şi au întărit Ierusalimul până laSau „şi caldeenii lăsaseră întregi zidurile Ierusalimului până la“ Zidul cel Lat*.

9. Şi lângă ei a reparat Refaia, fiul lui Hur, căpetenia peste jumătate din ţinutul Ierusalimului.

10. Şi lângă ei a reparat Iedaia, fiul lui Harumaf, chiar în dreptul casei lui; şi lângă el a reparat Hatuş, fiul lui Haşabnia.

11. Malchiia, fiul lui Harim, şi Haşub, fiul lui Pahat-Moab, au reparat o altă bucată şi Turnul* Cuptoarelor.

12. Şi lângă el a reparat Şalum, fiul lui Haloheş, căpetenia peste jumătate din ţinutul Ierusalimului, el şi fiicele lui.

13. Poarta* Văii au reparat-o Hanun şi locuitorii din Zanoah; ei au reconstruit-o şi i-au pus uşile, încuietorile şi zăvoarele; şi i-au făcut o mie de coţi de zid până la Poarta Gunoiului*.

14. Şi Poarta Gunoiului a reparat-o Malchiia, fiul lui Recab, căpetenia peste ţinutul Bet-Hacherem*; el a reconstruit-o şi i-a pus uşile, încuietorile şi zăvoarele.

15. Şi Poarta Fântânii* a reparat-o Şalun, fiul lui Col-Hoze, căpetenia peste ţinutul Miţpa; el a reconstruit-o şi a acoperit-o şi i-a pus uşile, încuietorile şi zăvoarele; a făcut şi zidul iazului ŞelahuluiSiloam (Ioan 9.7)*, lângă grădina* împăratului, şi până la treptele de coborâre din cetatea lui David.

16. După el a reparat Neemia, fiul lui Azbuc, căpetenia peste jumătate din ţinutul Bet-Ţur, până în dreptul mormintelor lui David şi până la iazul* care fusese făcut şi până la Casa Vitejilor.

17. După el au reparat leviţii: Rehum, fiul lui Bani. Lângă el a reparat Haşabia, căpetenia peste jumătate din ţinutul Cheila, pentru ţinutul său.

18. După el au reparat fraţii lor: Bavai, fiul lui Henadad, căpetenia peste jumătate din ţinutul Cheila.

19. Şi, lângă el, Ezer, fiul lui Iosua, căpetenia peste Miţpa, a reparat o altă bucată în dreptul suişului la casa armelor, din unghiSau „cotitură“*.

20. După el a reparat cu sârguinţă Baruc, fiul lui Zabai, o altă bucată, din unghi până la intrarea casei lui Eliaşib, marele preot.

21. După el a reparat Meremot, fiul lui Urie, fiul lui HacoţSau „Coţ“, o altă bucată, de la intrarea casei lui Eliaşib până la capătul casei lui Eliaşib.

22. Şi după el au reparat preoţii, bărbaţii CâmpieiCâmpia Iordanului.

23. După eiLit. „el“ au reparat Beniamin şi Haşub, în faţa caselor lor. După eiLit. „el“ a reparat Azaria, fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, lângă casa lui.

24. După el a reparat Binui*, fiul lui Henadad, o altă bucată, de la casa lui Azaria până la unghi* şi până la colţ.

25. Palal, fiul lui Uzai, a reparat în dreptul unghiului şi a turnului înalt care iese în afară din casa împăratului, care era lângă curtea* închisorii; după el a reparat Pedaia, fiul lui Pareoş.

26. (Şi netinimii* locuiau pe dealul OfelÎn partea de sud-vest a Ierusalimului*, până în dreptul Porţii* Apelor spre răsărit şi până la turnul care iese în afară.)

27. După el au reparat cei din Tecoa o altă bucată, din dreptul turnului celui mare, care iese în afară, până la zidul Ofelului.

28. Deasupra Porţii* Cailor au reparat preoţii, fiecare în dreptul casei lui.

29. După ei a reparat Ţadoc, fiul lui Imer, în dreptul casei lui. Şi după el a reparat Şemaia, fiul lui Şecania, păzitorul Porţii de Răsărit.

30. După el au reparat Hanania, fiul lui Şelemia, şi Hanun, al şaselea fiu al lui Ţalaf, o altă bucată; după el a reparat Meşulam, fiul lui Berechia, în dreptul locuinţei sale.

31. După el a reparat Malchiia, un fiu al argintarilor, până la locul netinimilor şi al negustorilor, în dreptul Porţii MifcadInspecţie şi până la suişulSau „camera de sus a“ unghiului.

32. Şi între suişul unghiului şi Poarta Oilor* au reparat argintarii şi negustorii.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)