Neemia

Capitolul 1

Rugăciunea lui Neemia

1. Cuvintele lui NeemiaMângâierea Domnului*, fiul lui Hacalia.

Şi a fost aşa: în luna ChişleuLuna a treia a anului civil: noiembrie-decembrie, în anul al douăzecileaAl lui Artaxerxes Longimanus, împărat persan, vezi Ezra 7.1.*, când eram în capitalaSau „palatul“ SusaCapitala Elamului*,

2. a venit Hanani*, unul dintre fraţii mei, el şi nişte bărbaţi din Iuda; şi i-am întrebat despre iudeii care scăpaseră, care mai rămăseseră din captivitate, şi despre Ierusalim.

3. Şi ei mi-au zis: „Cei care au rămas, care au scăpat din captivitate acolo, în provincieIuda era socotită provincie a Persiei*, sunt în mare necaz şi în ruşine*; şi zidul* Ierusalimului este dărâmat şi porţile lui sunt arse de foc“.

4. Şi a fost aşa: când am auzit cuvintele acestea, m-am aşezat* şi am plâns şi am jelit câteva zile şi am postit şi m-am rugat înaintea Dumnezeului* cerurilor.

5. Şi am zis: „Te rog, Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeul cel mare şi înfricoşător*, care ţine* legământul şi îndurarea faţă de cei care Îl iubesc şi păzesc poruncile Lui – fie,

6. Te rog, urechea Ta cu luare-aminte şi ochii* Tăi deschişi, ca să audă rugăciunea robului Tău, cu care mă rog înaintea Ta acum, zi şi noapte, pentru fiii lui Israel, robii Tăi, şi mărturisesc* păcatele fiilor lui Israel, cu care am păcătuit împotriva Ta; şi eu şi casa tatălui meu am păcătuit.

7. Am lucrat foarte rău* împotriva Ta şi n-am păzit* poruncile, rânduielile şi judecăţile pe care le-ai poruncit lui Moise, robul Tău.

8. Adu-Ţi aminte, Te rog, de cuvântul pe care l-ai poruncit lui Moise, robul Tău, spunând: «Dacă veţi lucra cu necredincioşie*, vă voi împrăştia printre popoare;

9. dar, dacă vă veţi întoarce* la Mine şi veţi păzi poruncile Mele şi le veţi împlini, chiar* dacă ar fi aruncaţi unii dintre voi până la marginea cea mai îndepărtată a cerurilor, şi de acolo îi voi aduna şi-i voi aduce în locul pe care l-am ales ca să fac să locuiască Numele Meu acolo».

10. Şi aceştia* sunt robii Tăi şi poporul Tău, pe care l-ai răscumpărat cu puterea Ta cea mare şi cu mâna Ta cea tare.

11. Te rog, Doamne, fie urechea* Ta cu luare-aminte la rugăciunea robului Tău şi la rugăciunea robilor Tăi, cărora le place* să se teamă de Numele Tău; şi fă, Te rog, să reuşească robul Tău astăzi şi dă-i să găsească îndurare înaintea bărbatului acestuia!“ Şi eu eram paharnicul* împăratului.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)