MicaSau „MICHEEA“: Cine este ca Domnul (Cap. 7.18)

Capitolul 7

Stricăciunea din ţară

1. Vai de mine! Pentru că sunt ca după adunatul fructelor de vară, ca bobiţele rămase după culesul* strugurilor. Nu este nici un ciorchine de mâncare, nici un fruct* timpuriu pe care îl dorea sufletul meuSau „sufletul meu dorea o smochină timpurie“.

2. Cel evlavios* a pierit din ţarăSau „de pe pământ“ şi nu este nici unul drept printre oameni. Toţi pândesc să verse sânge; fiecare* vânează pe fratele său cu o cursă.

3. Amândouă mâinile sunt pentru rău, ca să-l facă bine. Căpetenia* cere şi judecătorul* judecă pentru răsplată; şi cel mare îşi spune pofta cea rea a sufletului său: şi astfel ei merg mână-n mână.

4. Cel mai bun dintre ei este* ca un mărăcine; cel mai drept este mai rău decât un gard de spini; ziua străjerilor tăi, cercetarea ta, a venit. Acum va fi uimirea lor.

5. Nu vă încredeţi* într-un prieten, nu vă puneţi încrederea într-un prieten apropiat; păzeşte-ţi uşile gurii tale de cea care stă culcată la sânul tău.

6. Pentru că fiul* îşi dezonorează tatăl, fiica se ridică împotriva mamei sale, nora împotriva soacrei sale; vrăjmaşii omului sunt oamenii din casa lui.

7. Dar eu voi privi* spre Domnul, voi aştepta pe Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeul meu mă va auzi.

Israel se va ridica

8. ✡ Nu te bucura* de mine, vrăjmaşa mea. Chiar dacă am căzut*, mă voi ridica; dacă stau în întuneric, Domnul va fi* o lumină pentru mine.

9. Voi suferi* mânia Domnului, pentru că am păcătuit împotriva Lui, până când îmi va apăra cauza şi va face judecată pentru mine; El mă va scoate la lumină* şi voi privi dreptatea Lui.

10. Şi vrăjmaşa mea va vedea aceasta şi va fi acoperită de ruşine*, ea care-mi zicea: „Unde* este Domnul Dumnezeul tău?“ Ochii mei* o vor privi; acum ea va fi călcată în picioare ca noroiul* de pe străzi.

11. ✡ În ziua* când zidurile tale vor fi construite, în ziua* aceea limita stabilită va fi dată înapoiSau „hotărârea va fi îndepărtată“.

12. În ziua aceea vor veni la tine din Asiria şi cetăţile Egiptului şi de la MaţorNume al Egiptului până la râuRâul Eufrat şi de la mare până la mare şi de la munte până la munte.

13. Dar ţara va fi pustiită, din cauza locuitorilor ei, pentru rodul faptelor* lor.

Rugăciune şi laudă

14. ✡ Paşte cu toiagul Tău pe poporul Tău, turma moştenirii Tale, care locuieşte singuratică în pădure*, în mijlocul Carmelului; să pască în Basan şi Galaad ca în zilele din vechime.

15. „Ca în zilele* ieşirii tale din ţara Egiptului, le voi arăta lucruri minunate“.

16. Naţiunile vor vedea* şi se vor ruşina pentru toată puterea lor. Vor pune mâna* la gură şi urechile lor vor fi surde.

17. Vor linge ţărâna* ca şarpele; ca târâtoarele pământului vor ieşi tremurând* din locurile lor închiseSau „întărite“. Se vor întoarce* cu frică la Domnul Dumnezeul nostru; şi se vor înspăimânta din cauza Ta.

18. ✡ Cine* este Dumnezeu asemenea Ţie, care iartă* nelegiuirea şi trece* cu vederea fărădelegea rămăşiţei moştenirii Sale? El nu-Şi ţine* mânia pentru totdeauna, pentru că Îi place îndurarea.

19. El va avea din nou milă de noi, va călca sub picioare nelegiuirile noastre; şi vei arunca toate păcatele lor în adâncurile mării.

20. Vei împliniLit. „vei da“* lui Iacov adevărul, şi lui Avraam îndurarea, pe care le-ai jurat* părinţilor noştri din zilele din vechime.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)