MicaSau „MICHEEA“: Cine este ca Domnul (Cap. 7.18)

Capitolul 1

Anunţarea judecăţii asupra Samariei şi Ierusalimului

1. Cuvântul Domnului care a fost către MicaSau „MICHEEA“: Cine este ca (Domnul (Cap. 7.18)* din Moreşet, în zilele lui Iotam, ale lui Ahaz şi ale lui Ezechia, împăraţi ai lui Iuda, ce a văzut despre Samaria* şi Ierusalim.

2. Ascultaţi, voi, toate popoarele! Ia aminte, pământule*, şi tot ce este pe tine! Şi Domnul Dumnezeu să fie* martor împotriva voastră, Domnul din templul Său cel sfânt*!

3. Pentru că, iată, Domnul iese* din locul* Său şi va coborî şi va călca* pe înălţimile pământului.

4. Şi munţii se vor topi* sub El şi văile vor crăpa ca ceara înaintea focului, ca apele revărsate pe un povârniş.

5. Toate acestea, pentru fărădelegea lui Iacov şi pentru păcatele casei lui Israel. Care este fărădelegea lui Iacov? Nu este Samaria? Şi care sunt înălţimile lui Iuda? Nu sunt ele Ierusalimul?

6. „De aceea, voi face Samaria ca o grămadă* de pe câmp, ca nişte plantaţii de vie; şi-i voi rostogoli pietrele în vale şi-i voi dezgoli temeliile*.

7. Şi toate chipurile ei cioplite vor fi sfărâmate şi toate darurile ei din curvie vor fi arse cu foc; şi pe toţi idolii ei îi voi pustii. Pentru că din plata* unei curve i-a adunat şi ca plată a curvei se vor întoarce“.

Plângerea profetului

8. ✡ Pentru aceasta voi plânge* şi voi urla; voi umbla* desculţSau „dezbrăcat“ şi gol; voi face* o plângere ca şacalii şi o jelire ca struţii.

9. Pentru că rana ei este fără vindecare; pentru că a venit* chiar până la Iuda, ajunge până la poarta poporului meu, chiar până la Ierusalim.

10. Nu spuneţi* aceasta în Gat, nu plângeţi nicidecumSau „nu plângeţi în Aco (plâns); la Bet-LeafraCasa ţărânii rostogoleşte-te în ţărână*.

11. Treci, locuitoare din ŞafirFrumos (referitor la oraş), în goliciune* şi ruşine. Locuitoarea din ŢaananIeşire nu a ieşit la plângerea Bet-EţeluluiCasa învecinată: el va luaSau „nu a ieşit. Plângerea Bet-Eţelului va lua“ de la voi adăpostulSau „sprijinul“ său.

12. Pentru că locuitoarea din MarotAmărăciune aştepta cu îngrijorare binele, dar răul a coborât* de la Domnul la poarta Ierusalimului.

13. Înhamă caii cei iuţi la car, locuitoare din Lachis*. Ea a fost începutul păcatului fiicei Sionului, pentru că în tine s-au găsit fărădelegile lui Israel.

14. De aceea vei da daruriProbabil de renunţare* Moreşet-GatuluiProprietatea lui Gat; casele din AczibMinciună* vor fi o minciună* pentru împăraţii lui Israel.

15. Îţi voi aduce totuşi un stăpânitorSau „un moştenitor“, locuitoare din MareşaStăpânire, Moştenire*; gloria lui Israel va ajunge chiar până la AdulamRetragere sau Ascunzătoare*.

16. Fă-te pleşuv şi tunde-te* pentru copiii* desfătărilor tale! Lărgeşte-ţi pleşuvia ca vulturul, pentru că ei au plecat în captivitate, departe de tine!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)