MicaSau „MICHEEA“: Cine este ca Domnul (Cap. 7.18)

Capitolul 4

Viitoarea stăpânire a Domnului

1. Şi va fi aşa: la sfârşitul* zilelor, muntele casei Domnului va fi întemeiat pe vârful munţilor şi se va înălţa peste dealuri şi popoarele vor curge spre el.

2. Şi multe naţiuni vor merge şi vor zice: „Veniţi, şi să ne suim la muntele Domnului şi la casa Dumnezeului lui Iacov! Şi El ne va învăţa despre căile Lui şi vom umbla pe cărările Lui; pentru că din Sion va ieşi legea şi din Ierusalim cuvântul Domnului“.

3. Şi El va judeca între multe popoareSau „popoare mari“ şi va mustra naţiuni puternice, până departe. Şi îşi vor făuri din săbii fiare de plug* şi din suliţe cosoare; o naţiune nu va ridica sabia împotriva altei naţiuni, nici nu vor mai învăţa* războiul.

4. Şi vor şedea fiecare* sub viţa lui şi sub smochinul lui şi nu va fi cine să-i înspăimânte; pentru că gura Domnului oştirilor a vorbit.

5. Pentru că toate popoarele vor umbla fiecare în numele dumnezeilor* săi, dar noi vom umbla* în Numele Domnului Dumnezeului nostru pentru totdeauna şi întotdeauna.

Fiica Sionului eliberată

6. ✡ „În ziua aceea“, zice Domnul, „voi aduna pe ceaOaia şchioapă* şi voi strânge pe cea* alungată şi pe cea pe care am întristat-o.

7. Şi o voi face pe cea şchioapă o rămăşiţă*, iar pe cea care a fost alungată departe, o naţiune tare“. Şi Domnul va împărăţi* peste ei peLit. „în“ muntele Sion de acum şi pentru totdeauna.

8. Şi tu, turn al turmeiEbr. „Migdal-Eder“ (Gen. 35.21), dealEbr. „Ofel“ al fiicei Sionului, la tine va veni, da, cea dintâi stăpânire va veni – împărăţia, la fiica Ierusalimului.

9. ✡ De ce strigi tare acum? Nu este împărat* în tine? A pierit sfătuitorul tău, de te-au cuprins* dureri ca pe o femeie la naştere?

10. Fii în durere şi chinuieşte-te să naşti, fiică a Sionului, ca o femeie la naştere! Pentru că acum vei ieşi din cetate şi vei locui în câmp şi vei merge chiar la Babilon. Acolo vei fi eliberată, acolo Domnul te va răscumpăra din mâna vrăjmaşilor tăi.

11. Şi acum* s-au adunat împotriva ta multe naţiuni, care zic: „Să fie întinată şi ochiul* nostru să privească asupra Sionului!“

12. Dar ei nu cunosc gândurile* Domnului, nici nu înţeleg sfatul Lui; pentru că El i-a adunat ca* pe nişte snopi în arie.

13. Ridică-te* şi treieră, fiică a Sionului! Pentru că voi face cornul tău fier şi voi face copitele tale aramă; şi vei sfărâma* multe popoare; şi voi închina* câştigul lor Domnului şi averea lor Domnului întregului* pământ.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)