MicaSau „MICHEEA“: Cine este ca Domnul (Cap. 7.18)

Capitolul 2

Partea celor care nedreptăţesc

1. Vai de cei care plănuiesc* nelegiuire şi pregătesc* răul în paturile lor! Când se luminează dimineaţa o înfăptuiesc, pentru că* este în puterea mâinii lorSau „pentru că pentru ei mâna lor este Dumnezeu“.

2. Şi poftesc* ogoare şi le iau prin violenţă; şi case, şi le răpesc; şi asuprescSau „fură“ pe omEbr. „gever“ (omul puternic) şi casa lui, chiar pe om şi moştenirea lui.

3. De aceea, aşa zice Domnul: „Iată, împotriva familiei* acesteia plănuiesc un rău, de la care nu vă veţi îndepărta grumajii; şi nu veţi mai umbla cu capul sus, pentru că este un timp* rău.

4. În ziua aceea vor face un proverb* despre voi şi vor plânge* cu o plângere dureroasă, zicând: «Suntem jefuiţi de tot! A schimbat* partea de moştenire a poporului meu! Cum mi-a luat-o! El a împărţit ogoarele noastre celor răzvrătiţi!»“

5. De aceea nu vei avea pe nimeni care să arunce* funia de măsurat pesteSau „ca“, sau „prin“ un sorţ în adunarea Domnului.

Falşii profeţi

6. ✡ „Nu profeţiţiLit. „Nu picuraţi“*!“ profeţesc ei. „Dacă nu vor profeţi acestora, batjocura nu se va îndepărta“.

7. „Tu, care te numeşti casa lui Iacov, este Domnul nerăbdător? Sau „este Duhul Somnului mărginit (lit. scurtat)?“ Sunt acestea faptele Sale? Nu fac bine cuvintele Mele celui care umblă cu dreptate?

8. Dar de curând poporul Meu s-a ridicat ca un vrăjmaş: voi răpiţi mantaua de pe haină de la cei care trec în siguranţă, care sunt fugari dinSau „când se întorc de la“ război.

9. Voi alungaţi pe femeile poporului Meu din casele lor plăcute; voi luaţi de la copiii lor măreţia Mea pentru totdeauna.

10. Ridicaţi-vă şi plecaţi! pentru că acesta nu este locul de odihnă*, din cauza întinăciunii* careSau „pentru că este întinat; el“ aduce nimicire, chiar o nimicire grozavă.

11. Dacă un om care umblă după vânt* şi înşelăciune minte, zicând: «Îţi voi profeţi despre vin şi despre băutură tare!», el va fi profetul poporului acestuia.

12. Voi aduna* negreşit, Iacove, pe toţi ai tăi; voi strânge negreşit rămăşiţa lui Israel; îi voi pune la un loc ca pe oile din BoţraSau „ca oile într-un ţarc“*, ca o turmă în mijlocul păşunii lor. Vor face mare zarvă* din cauza mulţimii oamenilor“.

13. Unul care răzbate s-a suit înaintea lor: au răzbit şi au trecut spre poartă şi au ieşit pe ea. Şi împăratul lor* a trecut înaintea lor, şi Domnul în fruntea* lor.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)