NaumSau „NAHUM“: Mângâiere, Liniştire

Capitolul 1

Judecata asupra cetăţii Ninive

1. Profeţie* despre NiniveLit. „Povara Ninivei“.

Cartea viziunii lui NaumSau „NAHUM“: Mângâiere, Liniştire din Elcoş.

2. Domnul este un Dumnezeu gelos* şi răzbunător*; Domnul este răzbunător şi plin de furie; Domnul Se răzbună pe potrivnicii Săi şi păstrează mânie pentru vrăjmaşii Săi.

3. ✡ Domnul este încet la mânie* şi mare* în putere; şi nu socoteşte nicidecum nevinovat pe cel rău. Domnul – calea* Lui este în vârtej şi în furtună şi norii sunt ţărâna picioarelor Lui.

4. El mustră* marea şi o usucă şi seacă toate râurile. Basanul* şi Carmelul se veştejesc, de asemenea floarea Libanului se veştejeşte.

5. Munţii se clatină* înaintea Lui şi dealurile* se topesc; şi pământul* se ridică înaintea feţei Lui, şi lumea şi toţi locuitorii ei.

6. Cine va sta înaintea indignării* Lui şi cine va rămâne înaintea mâniei Lui aprinse? Furia Lui se varsă* ca focul şi stâncile crapă înaintea Lui.

7. ✡ Domnul este bun*, un loc întărit în ziua necazului; şi El cunoaşte* pe cei care se încred în El.

8. Dar* cu o revărsare de ape va mistui deplin locul eiAl cetăţii Ninive, şi întunericul va urmări pe vrăjmaşii Săi.

9. Ce plănuiţi* împotriva Domnului? El va mistui* deplin: necazul nu se va ridica de două ori.

10. Deşi vor fi încurcaţi ca spinii* şi vor fi ca beţi* de vinul lor, vor fi mistuiţi* ca miriştea uscată, cu totul.

11. Din tine a ieşit unul care plănuieşte* răul împotriva Domnului, un sfătuitor al lui BelialUn sfătuitor rău.

12. Aşa zice Domnul: „Deşi vor fi în număr complet şi oricât de mulţi vor fi, chiar şi aşa, ei vor fi doborâţi* şi vor trece*. Şi, deşi te-am întristat, nu teIuda (vezi vers. 15) voi mai întrista.

13. Şi acum voi sfărâma* jugul lui de pe tine şi-ţi voi rupe legăturile“.

14. Şi Domnul a dat poruncă despre tineAsirianul, Belial din Cap. 1.15: „Nu vei mai avea urmaşi care să-ţi poarte numeleLit. „Nu se va mai semăna din numele tău“; voi nimici din casa dumnezeilor tăi chipul cioplit şi chipul turnat; îţi voi pregăti* mormântul, pentru că eşti josnic“.

15. ✡ Aici începe cap. 2 în ebr.Iată* pe munţi picioarele celui care aduce vestea bună, care vesteşte pacea! Ţine-ţi sărbătorile, Iudo, împlineşte-ţi promisiunile: pentru că Belial* nu va mai trece prin tine, este nimicit* cu desăvârşire.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)