MicaSau „MICHEEA“: Cine este ca Domnul (Cap. 7.18)

Capitolul 3

Mustrări pentru căpetenii şi profeţi

1. ✸ Şi am zis: „Ascultaţi, vă rog, capi ai lui Iacov şi căpetenii ale casei lui Israel! Nu este* datoria voastră să cunoaşteţi judecataJudecata dreaptă?

2. Voi, care urâţi binele şi iubiţi răul, care le smulgeţi pielea de pe ei şi carnea de pe oasele lor

3. şi care mâncaţi* carnea poporului Meu şi le jupuiţi pielea de pe ei şi le sfărâmaţi oasele şi le faceţi bucăţi ca pentru oală, ca şi carnea în cazan*!

4. Atunci vor striga* către Domnul, dar El nu le va răspunde; şi Îşi va ascunde faţa de la ei în timpul acela, după cum au făcut rău prin faptele lor.

5. ✡ „Aşa zice Domnul despre profeţii* care rătăcesc pe poporul Meu, care cu dinţii lor muşcă* şi strigă: «Pace!», dar oricui nu pune nimic în gurile* lor, ei îi pregătescLit. „sfinţesc“ război împotrivă.

6. De aceea veţi avea noapte* fără viziune; şi va fi întuneric pentru voi, fără ghicire; şi soarele va apune* asupra profeţilor şi ziua va fi neagră deasupra lor.

7. Şi văzătorii vor fi făcuţi de ruşine şi ghicitorii vor fi umiliţi şi toţi îşi vor acoperi buzele, pentru că nu va fi* nici un răspuns de la Dumnezeu.

8. Dar cu adevărat eu sunt plin de putere prin Duhul Domnului, şi de judecată, şi de tărie, ca să fac cunoscut lui Iacov fărădelegea* lui, iar lui Israel, păcatul lui.

9. Ascultaţi aceasta, vă rog, capi ai casei lui Iacov şi căpetenii ale casei lui Israel, care urâţi judecata şi suciţi toată dreptatea,

10. care zidiţi* Sionul cu sânge şi Ierusalimul cu nedreptate!

11. Capii* lui judecă pentru răsplată şi preoţii* lui învaţă pentru plată şi profeţii lui ghicesc pentru bani; totuşi se reazemă* pe Domnul şi zic: «Nu este Domnul în mijlocul nostru? Nici un rău nu va veni asupra noastră!»

12. De aceea, din cauza voastră, Sionul va fi arat* ca un ogor şi Ierusalimul va ajunge* grămezi şi muntele* casei ca înălţimile unei păduri“.



Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)