LeviticulSau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“

Capitolul 26

Binecuvântarea ascultării

1. Să nu vă faceţi idoli*, nici să nu vă ridicaţi chip cioplit*, nici stâlpStâlp cu chip*; şi să nu aşezaţi piatră cu chipuri* în ţara voastră, ca să vă plecaţi înaintea ei, pentru că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.

2. Să ţineţi sabatele* Mele şi să fiţi cu temere faţă de locaşul Meu cel sfânt. Eu sunt Domnul.

3. Dacă veţi umbla* în rânduielile Mele şi veţi ţine poruncile Mele şi le veţi împlini,

4. atunci vă voi da ploile* voastre la timpul lor şi pământul* îşi va da rodul şi pomii câmpului îşi vor da fructele.

5. Şi treieratul* vostru va ţine până la culesul viilor şi culesul viilor va ţine până la semănat şi vă veţi mânca pâinea* pe săturate şi veţi locui în siguranţă* în ţara voastră.

6. Şi voi da pace* în ţară şi vă veţi culca şi nimeni nu vă va înspăimânta*; şi voi nimici vieţuitoarele sălbatice* din ţară şi sabia* nu va trece prin ţara voastră.

7. Şi veţi urmări pe vrăjmaşii voştri şi ei vor cădea prin sabie înaintea voastră.

8. Şi cinci* dintre voi vor urmări o sută şi o sută dintre voi vor urmări zece mii; şi vrăjmaşii voştri vor cădea prin sabie înaintea voastră.

9. Şi Eu Îmi voi întoarce* faţa spre voi şi vă voi face să fiţi* roditori şi vă voi înmulţi şi voi întări legământul Meu cu voi.

10. Şi veţi mânca din roadele cele vechi* şi veţi scoate afară pe cele vechi din faţa celor noi.

11. Şi Eu voi pune* locaşulSau „cortul“ Meu între voi şi sufletul Meu nu vă va dispreţui*.

12. Şi Eu voi umbla* între voi şi voi fi Dumnezeul* vostru şi voi veţi fi poporul Meu.

13. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care v-am scos* din ţara Egiptului, ca să nu fiţi robii lor; şi am rupt legăturile* jugului vostru şi v-am făcut să umblaţi cu capul ridicat.

Blestemul neascultării

14. Şi dacă nu Mă veţi asculta* şi nu veţi împlini toate aceste porunci

15. şi dacă veţi dispreţuiSau „veţi respinge“* rânduielile Mele şi dacă sufletul vostru va urî judecăţile Mele şi nu veţi împlini toate poruncile Mele şi veţi rupe legământul* Meu,

16. vă voi face şi Eu aceasta: voi aduce asupra voastră spaimă*, tuberculoză* şi friguri, care vă vor topi* ochii şi vă vor face sufletul să lâncezească; şi vă veţi semăna în zadar* sămânţa, pentru că o vor mânca* vrăjmaşii voştri.

17. Şi Îmi voi întoarce* faţa împotriva voastră şi veţi fi înfrânţi* înaintea vrăjmaşilor voştri; cei care vă urăsc* vor stăpâni peste voi şi veţi fugi* când nimeni nu vă va urmări.

18. Şi dacă după acestea nu veţi asculta de Mine, vă voi pedepsi înşeptit* pentru păcatele voastre.

19. Şi voi sfărâma mândria* puterii voastre şi voi face cerurile* voastre ca fierul şi pământul vostru ca arama.

20. Şi tăria* voastră se va cheltui în zadar şi pământul* vostru nu-şi va da rodul şi pomii pământului nu-şi vor da fructele.

21. Şi dacă veţi umbla împotriva* Mea şi nu veţi voi să ascultaţi de Mine, voi aduce înşeptit* plăgi asupra voastră, potrivit cu păcatele voastre.

22. Şi voi trimite animalele sălbatice* ale câmpului printre voi, ca să vă lase fără copiiLit. „ca să vă fure copiii“ şi să vă nimicească vitele şi să vă împuţineze; şi drumurile* voastre vor fi pustii.

23. Şi dacă prin acestea nu vă veţi lăsa îndreptaţi* de Mine, ci veţi umbla împotriva Mea,

24. atunci voi umbla şi Eu împotriva* voastră şi vă voi bate, da, şi Eu, înşeptit pentru păcatele voastre.

25. Şi voi aduce asupra voastră sabie*, care va răzbuna cu răzbunarea legământului; şi vă veţi strângeSau „retrage“ în cetăţile voastre şi voi trimite ciuma* printre voi şi veţi fi daţi în mâna vrăjmaşului.

26. Când voi frânge* toiagul pâinii voastre, zece femei vor coace pâinea voastră într-un singur cuptor şi vă vor da din nou pâinea voastră cu măsurăLit. „la cântar“; şi veţi mânca* şi nu vă veţi sătura.

27. Şi dacă prin aceasta* nu veţi asculta de Mine, ci veţi umbla împotriva Mea,

28. atunci voi umbla şi Eu cu furie* împotriva voastră; şi Eu, da, vă voi disciplina înşeptit pentru păcatele voastre.

29. Şi veţi mânca* şi carnea fiilor voştri şi veţi mânca şi carnea fiicelor voastre.

30. Şi vă voi sfărâma înălţimileAltare sau temple înalte* şi vă voi tăia stâlpii* soarelui şi voi arunca* trupurile voastre moarte peste trupurile idolilorBuşteni sau buturugi* voştri şi sufletul Meu vă va urî*.

31. Şi voi face cetăţile* voastre pustii şi voi pustii locaşurile* voastre cele sfinte şi nu voi mirosi miresmele voastre plăcute.

32. Şi voi pustii* ţara şi vrăjmaşii voştri care locuiesc în ea se vor mira* de ea.

33. Şi pe voi vă voi risipi* printre naţiuni şi voi scoate sabia după voi; şi ţara voastră va fi un pustiu şi cetăţile voastre o pustietate.

34. Atunci ţara se va bucura* de sabatele ei, în toate zilele pustiirii, când veţi fi în ţara vrăjmaşilor voştri; atunci ţara se va odihni şi se va bucuraSe va bucura şi pentru sabatele neţinute de sabatele ei.

35. În toate zilele pustiirii va avea odihna cu care nu s-a odihnit în sabatele voastre*, când locuiaţi în ea.

36. Şi celor care vor rămâne dintre voi le voi trimite leşin* în inimă în ţările vrăjmaşilor lor, şi sunetul* unei frunze care se mişcă îi va urmări* şi vor fugi ca şi cum ar fugi de sabie şi vor cădea când nimeni nu-i va urmări:

37. şi se vor împiedica* unul de altul, ca dinaintea sabiei, când nimeni nu-i va urmări; şi nu veţi avea putere* să staţi înaintea vrăjmaşilor voştri.

38. Şi veţi pieri* printre naţiuni şi ţara vrăjmaşilor voştri vă va mânca.

39. Şi cei care vor rămâne dintre voi se vor pierde prin nelegiuirea* lor în ţările vrăjmaşilor voştri; şi se vor pierde în nelegiuirile părinţilor lor, cu ei.

40. Şi vor mărturisi* nelegiuirea lor şi nelegiuirea părinţilor lor, prin necredincioşia lor prin care Mi-au fost necredincioşi şi, de asemenea, că au umblat împotriva Mea,

41. încât şi Eu am umblat împotriva lor şi i-am adus în ţara vrăjmaşilor lor. Dacă atunci inima lor necircumcisă* se va smeri* şi vor primi atunci pedeapsa nelegiuirii lor,

42. Îmi voi aminti* de legământul Meu cu* IacovLegământul din Exod 6, nu legea şi de legământul Meu cu* Isaac; şi Îmi voi aminti de legământul Meu cu* Avraam şi Îmi voi aminti de ţară.

43. Şi ţara va fi părăsită* de ei şi se va bucura de sabatele ei, când va fi pustiită, ei nemaifiind; şi vor primi pedeapsa nelegiuirii lor: pentru că… da, pentru că au nesocotit* judecăţile Mele şi sufletul lor a urât rânduielile Mele.

44. Şi chiar atunci când vor fi în ţara vrăjmaşilor lor, nu-i voi dispreţui* şi nu-i voi urî ca să-i nimicesc de tot şi să rup* legământul Meu cu ei, pentru că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor.

45. Ci Îmi voi aminti pentru ei de legământul* strămoşilor lor, pe care i-am scos* din ţara Egiptului înaintea ochilor naţiunilor*, ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul»“.

46. Acestea* sunt rânduielile şi judecăţile şi legile pe care le-a aşezat Domnul între Sine şi fiii lui Israel pe muntele Sinai* prin Moise.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)