LeviticulSau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“

Capitolul 23

Sărbătorile Domnului

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Sărbătorile* rânduiteSau „Timpurile stabilite“ ale Domnului, pe care le veţi vesti, să fie adunări* sfinte. Acestea sunt sărbătorile Mele rânduite.

Sabatul

3. Şase* zile să se lucreze, dar a şaptea zi să fie un sabatEbr. „şabat“ de odihnăEbr. „şabaton“, o adunare sfântă; să nu faceţi nici o lucrare: este un sabat pentru Domnul în toate locuinţele voastre.

Paştele şi Azimele

4. Acestea sunt sărbătorile* rânduite ale Domnului, adunări sfinte, pe care să le vestiţi la timpul hotărât lor.

5. În luna* întâi, la paisprezece ale lunii, între cele două seri, este Paştele Domnului.

6. Şi, în ziua a cincisprezecea a acestei luni, este sărbătoarea Azimelor pentru Domnul: şapte zile să mâncaţi* azime.

7. În ziua întâi va fi o adunare sfântă; să nu faceţi* nici o muncă de slugă.

8. Şi să aduceţi Domnului o jertfă prin foc, şapte zile; în ziua a şaptea este o adunare sfântă; să nu faceţi nici o muncă de slug㻓.

Cele dintâi roade

9. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

10. „Vorbeşte fiilor lui Israel şi spune-le: «Când veţi intra* în ţara pe care v-o dau şi veţi secera* secerişul ei, atunci să aduceţi la preot un snopEbr. „omer“ din cel dintâi rodCel dintâi şi cel mai bun rod* al secerişului vostru.

11. Şi el va legăna* snopul înaintea Domnului ca să vă fie primit; preotul îl va legăna a doua zi după sabat.

12. Şi, în ziua când veţi legăna acest snop, să aduceţi un miel fără cusur de un an ca ardere de tot Domnului

13. şi darul* ei de mâncare: două zecimi de floare a făinii frământată cu unt-de-lemn, ca jertfă prin foc, de mireasmă plăcută Domnului, şi darul ei de băutură de vin, a patra parte dintr-un hin.

14. Şi să nu mâncaţi pâine, nici grăunţe prăjite, nici grăunţe în spice, până în ziua când veţi fi adus* darul Dumnezeului vostru: este o rânduială pentru totdeauna în generaţiile voastre, în toate locuinţele voastre.

Sărbătoarea Săptămânilor

15. Şi, de a doua zi după sabat, de la ziua când aţi adus snopul darului legănat, să vă număraţi şapte* sabate; să fie întregi;

16. să număraţi cincizeci* de zile până la a doua zi după sabatul al şaptelea; şi să aduceţi un nou* dar de mâncare Domnului.

17. Să aduceţi din locuinţele voastre două pâini, ca dar legănat, din două zecimi de floare a făinii; să fie coapte cu* aluat, ca cele dintâi roade* pentru Domnul.

18. Şi să aduceţi cu pâinea şapte miei de un an, fără cusur, şi un viţel tânăr din cireadă şi doi berbeci: ei vor fi o ardere de tot pentru Domnul, cu darul lor de mâncare şi darurile lor de băutură, o jertfă prin foc, de mireasmă plăcută Domnului.

19. Şi să jertfiţi un ţap* dintre capre ca jertfă pentru păcat şi doi miei de un an ca jertfă* de pace.

20. Şi preotul să le legene cu pâinea celor dintâi roade, ca dar legănat înaintea Domnului, cu cei doi miei; să fie sfinte pentru Domnul, pentru* preot.

21. Şi să faceţi o vestire în aceeaşi zi – să vă fie o adunare sfântă: să nu faceţi nici o muncă* de slugă: este o rânduială pentru totdeauna în toate locuinţele voastre în generaţiile voastre.

22. Şi, când veţi strânge* secerişul pământului vostru, să nu seceri de tot colţurile ogorului tău şi să nu strângi spicele* căzute din secerişul tău: să le laşi săracului şi străinului: Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru»“.

Sărbătoarea Trâmbiţelor

23. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

24. „Vorbeşte fiilor lui Israel, zicând: «În luna a şaptea*, la întâi ale lunii, să fie o odihnă pentru voi, o amintire cu sunet* de trâmbiţă, o adunare sfântă.

25. Să nu faceţi nici o muncă de slugă şi să aduceţi o jertfă prin foc pentru Domnul»“.

Ziua Ispăşirii

26. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

27. „Şi la zece* ale acestei luni a şaptea este ziua IspăşiriiLit. „Ispăşirilor“*: să vă fie o adunare sfântă; şi să vă mâhniţi sufletele şi să aduceţi o jertfă prin foc pentru Domnul.

28. Şi să nu faceţi nici o lucrare în ziua aceea: pentru că este o zi de ispăşire, ca să se facă ispăşire* pentru voi înaintea Domnului Dumnezeului vostru.

29. Pentru că orice suflet care nu se va mâhni în ziua aceea va fi nimicit* din poporul său.

30. Şi orice suflet care va face vreo lucrare în ziua aceea – pe acel suflet îl voi nimici* din poporul său.

31. Să nu faceţi nici o lucrare; este o rânduială pentru totdeauna în generaţiile voastre, în toate locuinţele voastre.

32. Să vă fie un sabat de odihnă şi să vă mâhniţi sufletele. La nouă ale lunii, seara, din seară până în seară, să ţineţiLit. „să vă odihniţi (să încetaţi lucrul) în“ sabatul vostru“.

Sărbătoarea Corturilor

33. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

34. „Vorbeşte fiilor lui Israel, zicând: «În ziua a cincisprezecea* a lunii acesteia, a şaptea, este sărbătoarea* Corturilor pentru Domnul, şapte zile.

35. În ziua întâi să fie o adunare sfântă; să nu faceţi nici o muncă de slugă.

36. Şapte* zile să aduceţi o jertfă prin foc pentru Domnul; în ziua a opta* să fie o adunare* sfântă pentru voi şi să aduceţi o jertfă prin foc pentru Domnul; este o adunare* solemnă; să nu faceţi nici o muncă de slugă.

37. Acestea sunt sărbătorile* rânduite ale Domnului, pe care le veţi vesti ca adunări sfinte, pentru a aduce o jertfă prin foc pentru Domnul, o ardere de tot, şi un dar de mâncare, o jertfă, şi daruri de băutură, lucrul zilei în ziua lui,

38. în afară de sabatele Domnului şi în afară de darurile voastre şi în afară* de toate promisiunile voastre şi în afară de toate darurile voastre de bunăvoie pe care le daţi Domnului.

39. Dar, în ziua a cincisprezecea a lunii a şaptea, după ce veţi fi strâns roadele* pământului, să ţineţi sărbătoarea Domnului şapte zile; în ziua întâi să fie odihnă, şi în a opta zi să fie odihnă.

40. Şi, în ziua întâi, să vă luaţi rod din pomii frumoşi, ramuri* de palmier şi crengi de copaci stufoşi şi sălcii de pârâu; şi să vă bucuraţi* şapte zile înaintea Domnului Dumnezeului vostru.

41. Şi să ţineţi* sărbătoarea ca sărbătoare pentru Domnul şapte zile pe an: este o rânduială pentru totdeauna în generaţiile voastre; s-o ţineţi în luna a şaptea.

42. Să locuiţi în corturi* şapte zile; toţi cei născuţi din Israel să locuiască în corturi,

43. pentru ca generaţiile* voastre să ştie că am făcut pe fiii lui Israel să locuiască în corturi când i-am scos din ţara Egiptului. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru»“.

44. Şi Moise a spus fiilor lui Israel care sunt sărbătorile* rânduite de Domnul.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)