LeviticulSau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“

Capitolul 8

Consacrarea lui Aaron şi a fiilor săi

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Ia* pe Aaron şi pe fiii lui cu el, şi hainele* şi untdelemnul* ungerii şi viţelul jertfei pentru păcat şi cei doi berbeci şi coşul cu azime

3. şi strânge toată adunarea la intrarea cortului întâlnirii“.

4. Şi Moise a făcut cum îi poruncise Domnul. Şi adunarea a fost strânsă la intrarea cortului întâlnirii.

5. Şi Moise a zis adunării: „Acesta* este lucrul poruncit de Domnul să se facă“.

6. Şi Moise a apropiat pe Aaron şi pe fiii săi şi i-a spălatLit. „scăldat“* cu apă.

7. Şi a pus* pe el cămaşa şi l-a încins cu brâul şi l-a îmbrăcat cu mantia şi a pus efodul pe el şi l-a încins cu brâul efodului şi a legat efodul de el.

8. Şi a pus pieptarul* pe el şi a pus în pieptar Urim* şi TumimLumină şi Desăvârşire (în original cu articol hotărât).

9. Şi i-a pus mitra* pe cap, iar pe mitră, în partea dinainte a ei, a pus placa* de aur, diadema* sfântă, cum poruncise Domnul lui Moise.

10. Şi Moise a luat untdelemnul* ungerii şi a uns cortul şi tot ce era în el şi le-a sfinţit.

11. Şi a stropit din el pe altar de şapte ori şi a uns altarul şi toate uneltele lui şi ligheanul şi piciorul lui, ca să le sfinţească*.

12. Şi a turnat din untdelemnul* ungerii pe capul lui Aaron şi l-a uns, ca să-l sfinţească.

13. Şi Moise a apropiat pe fiii* lui Aaron şi i-a îmbrăcat cu cămăşile şi i-a încins cu brâiele şi le-a legat tichiile, cum poruncise Domnul lui Moise.

14. Şi a apropiat viţelul* adus ca jertfă pentru păcat. Şi Aaron şi fiii săi şi-au pus* mâinile pe capul viţelului adus ca jertfă pentru păcat.

15. Şi l-a înjunghiat; şi Moise a luat sângele* şi a pus cu degetul său pe coarnele altarului de jur-împrejur şi a curăţit altarul* de păcat şi a vărsat sângele la piciorul altarului şi l-a sfinţit, ca să facă ispăşire pentruSau „pe“ el.

16. Şi a luat toată grăsimea* care era pe măruntaie şi prapurul ficatului şi cei doi rărunchi şi grăsimea lor şi Moise le-a ars pe altar.

17. Şi viţelul* şi pielea lui şi carnea lui şi balega lui le-a ars cu foc afară din tabără, cum poruncise Domnul lui Moise.

18. Şi a apropiat berbecul* arderii de tot. Şi Aaron şi fiii săi şi-au pus mâinile pe capul* berbecului.

19. Şi l-a înjunghiat; şi Moise a stropit sângele pe altar, de jur-împrejur.

20. Şi a tăiat berbecul în bucăţi*; şi Moise a ars capul şi bucăţile şi grăsimea.

21. Şi a spălat în apă măruntaiele şi picioarele. Şi Moise a ars berbecul întreg pe altar: a fost o ardere de tot de mireasmă* plăcută, o jertfă prin foc pentru Domnul, cum poruncise Domnul lui Moise.

22. Şi a apropiat al doilea* berbec, berbecul pentru consacrareLit. „berbecul pentru umplere a mâinilor“*. Şi Aaron şi fiii săi şi-au pus mâinile pe capul berbecului.

23. Şi l-a înjunghiat; şi Moise a luat din sângele lui şi a pus* pe lobul urechii drepte a lui Aaron şi pe degetul mare al mâinii lui drepte şi pe degetul mare al piciorului său drept.

24. Şi a apropiat pe fiii lui Aaron; şi Moise a pus din sânge pe lobul urechii drepte a lor şi pe degetul mare al mâinii lor drepte şi pe degetul mare al piciorului lor drept. Şi Moise a stropit* sângele pe altar, de jur-împrejur.

25. Şi a luat* grăsimea şi grăsimea cozii şi toată grăsimea care era pe măruntaie şi prapurul ficatului şi cei doi rărunchi şi grăsimea lor şi spata dreaptă.

26. Şi a luat din coşul* cu azime, care era înaintea Domnului, o turtă fără aluat şi o turtă de pâine făcută cu untdelemn şi o plăcintă şi le-a pus pe grăsimi şi pe spata dreaptă.

27. Şi le-a pus pe toate în* mâinile lui Aaron şi în mâinile fiilor lui şi le-a legănat ca dar legănat înaintea Domnului.

28. Şi Moise le-a luat* din mâinile lor şi le-a ars pe altar deasupra arderii de tot; au fost un dar de consacrare, de mireasmă* plăcută, o jertfă prin foc pentru Domnul.

29. Şi Moise a luat pieptul* şi l-a legănat ca dar legănat înaintea Domnului; a fost partea* lui Moise din berbecul pentru consacrare, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

30. Şi Moise a luat din untdelemnul ungerii* şi din sângele care era pe altar şi a stropit pe Aaron, şi veşmintele lui, şi pe fiii lui, şi veşmintele fiilor lui împreună cu el; şi a sfinţit* pe Aaron, veşmintele lui, şi pe fiii lui, şi veşmintele fiilor lui împreună cu el.

31. Şi Moise a zis lui Aaron şi fiilor lui: „Fierbeţi* carnea la intrarea cortului întâlnirii; şi mâncaţi-o acolo, şi pâinea care este în coşul jertfei pentru consacrare, aşa cum am poruncit, zicând: «Aaron şi fiii lui s-o mănânce».

32. Şi ce va rămâne* din carne şi din pâine să ardeţi cu foc.

33. Şi să nu ieşiţi de la intrarea cortului întâlnirii şapte* zile, până în ziua când se vor împlini zilele consacrării voastre; pentru că şapte zile veţi fi consacraţi.

34. Domnul a poruncit să se facă aşa cum* s-a făcut astăzi, spre a face ispăşire pentru voi.

35. Şi veţi rămâne la intrarea cortului întâlnirii şapte zile, zi şi noapte, şi veţi păzi* porunca Domnului, ca să nu muriţi; pentru că aşa îmi este poruncit“.

36. Şi Aaron şi fiii lui au făcut toate lucrurile pe care le-a poruncit Domnul prin Moise.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)