LeviticulSau „A TREIA CARTE A LUI MOISE (MOISE III)“

Capitolul 4

Jertfa pentru păcat

1. Şi Domnul a vorbit lui Moise, zicând:

2. „Vorbeşte fiilor lui Israel, spunând: «Dacă va păcătui cineva din greşealăSau „din neştiinţă“, „din neatenţie“* împotriva oricăreia dintre poruncile Domnului, făcând* lucruri care nu trebuie făcute şi va face vreunul din ele:

Pentru păcatul preotului

3. Dacă preotul cel uns* va păcătui şi va aduce vină asupra poporului, atunci să aducă Domnului, pentru păcatul său prin care a păcătuit, un viţel* tânăr din cireadăAnimal din cireadă, parte bărbătească sau femeiască, fără cusur, ca jertfă pentru păcat.

4. Şi să aducă viţelul la intrarea* cortului întâlnirii înaintea Domnului; şi să-şi pună* mâna pe capul viţelului şi să înjunghie viţelul înaintea Domnului.

5. Şi preotul cel uns să ia* din sângele viţelului şi să-l aducă la cortul întâlnirii.

6. Şi preotul să-şi înmoaie degetul în sânge şi să stropească din sânge de şapte ori înaintea Domnului, înaintea perdelei* sfântului locaş.

7. Şi preotul să pună din sânge peste coarnele* altarului tămâiei plăcut mirositoare, care este în cortul întâlnirii, înaintea Domnului; şi tot sângele viţelului să-l verse* la piciorul altarului arderii de tot, care este la intrarea cortului întâlnirii.

8. Şi toată grăsimea* viţelului jertfei pentru păcat s-o ridice de la el: grăsimea care acoperă măruntaiele şi toată grăsimea care este pe măruntaie,

9. şi cei doi rărunchi şi grăsimea care este pe ei, care este pe coapse, şi prapurul de pe ficat, pe care să-l scoată cu rărunchii,

10. cum se scoate de pe boulLit. „de pe un viţel, fiu al cirezii“ jertfei de pace; şi preotul să le ardă pe altarul arderii de tot.

11. Şi pielea* viţelului şi toată carnea lui, cu capul lui şi cu picioarele lui, şi măruntaiele lui şi balega lui,

12. tot viţelul, să-l scoată afară* din tabără, într-un loc curat*, unde se varsă cenuşa, şi să-l ardăSau „să-l consume prin foc“; expresie care nu este niciodată folosită pentru arderile de pe altar cu foc pe lemne; să se ardă unde se varsă cenuşa.

Pentru păcatul adunării

13. Şi dacă toată* adunarea lui Israel va păcătui din greşeală, şi lucrul a fost ascuns de ochii adunării, şi au făcut împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute, şi sunt vinovaţi

14. şi păcatul cu care au păcătuit împotriva poruncii s-a făcut cunoscut*, atunci adunarea să aducă un viţel tânăr din cireadă ca jertfă pentru păcat şi să-l aducă înaintea cortului întâlnirii.

15. Şi bătrânii adunării să-şi pună* mâinile pe capul viţelului înaintea Domnului: şi viţelul să fie înjunghiat înaintea Domnului.

16. Şi preotul cel uns să aducă din sângele viţelului la cortul* întâlnirii.

17. Şi preotul să-şi înmoaie degetul în sânge şi să stropească de şapte ori înaintea Domnului, înaintea perdelei.

18. Şi să pună din sânge pe coarnele altarului care este înaintea Domnului, care este în cortul întâlnirii. Şi să verse tot sângele la piciorul altarului arderii de tot, care este la intrarea cortului întâlnirii.

19. Şi să ia toată grăsimea lui şi s-o ardă pe altar.

20. Şi să facă cu viţelul acesta aşa cum a făcut cu viţelul* jertfei pentru păcat; să facă tot aşa cu el. Şi preotul să facă ispăşire* pentru ei; şi li se va ierta*.

21. Şi el să scoată viţelul afară din tabără şi să-l ardă cum a ars viţelul dintâi: este o jertfă pentru păcatul adunării.

Pentru păcatul unei căpetenii

22. Când va păcătui o căpetenie* şi va face din greşeală* împotriva vreuneia dintre toate poruncile Domnului Dumnezeului său lucruri care nu trebuie făcute şi este vinovat,

23. dacă i se va face cunoscut* păcatul lui prin care a păcătuit, să aducă pentru darul său un ţap* dintre capre, parte bărbătească fără cusur.

24. Şi să-şi pună mâna pe capul ţapului şi să-l înjunghie în locul unde se înjunghie arderea de tot înaintea Domnului: este o jertfă* pentru păcat.

25. Şi preotul să ia* cu degetul lui din sângele jertfei pentru păcat şi să pună pe coarnele altarului arderii de tot, iar sângele lui să-l verse la piciorul altarului arderii de tot.

26. Şi toată grăsimea* s-o ardă pe altar ca grăsimea jertfei de pace; şi preotul să facă ispăşire* pentru el, pentru păcatul lui; şi i se va ierta.

Pentru păcatul unuia din popor

27. Şi dacă cineva* din poporul ţării va păcătui din greşeală, făcând împotriva vreuneia dintre poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute, şi va fi vinovat,

28. dacă i se va face cunoscut păcatul lui prin care a păcătuit, atunci să aducă pentru darul său o iadă*, parte femeiască fără cusur, pentru păcatul lui prin care a păcătuit.

29. Şi să-şi pună* mâna pe capul jertfei pentru păcat şi să înjunghie jertfa pentru păcat la locul* arderii de tot.

30. Şi preotul să ia cu degetul său din sângele ei şi să pună pe coarnele* altarului arderii de tot şi să verse tot sângele ei la piciorul altarului.

31. Şi să scoată* toată grăsimea ei, cum se scoate grăsimea de la jertfa* de pace, şi preotul s-o ardă pe altar ca mireasmă* plăcută Domnului. Şi preotul să facă ispăşire* pentru el; şi i se va ierta.

32. Iar dacă va aduce un miel ca dar al său pentru păcat, să aducă o parte femeiască* fără cusur.

33. Şi să-şi pună mâna pe capul jertfei pentru păcat şi s-o înjunghie ca jertfă pentru păcat în locul unde se înjunghie arderea de tot.

34. Şi preotul să ia cu degetul său din sângele jertfei pentru păcat şi să pună pe coarnele altarului arderii de tot şi să verse tot sângele ei la piciorul altarului.

35. Şi să scoată toată grăsimea lui, cum se scoate grăsimea mielului de la jertfa de pace; şi preotul să le ardă pe altar* cu jertfele prin foc ale Domnului; şi preotul să facă ispăşire* pentru el, pentru păcatul său prin care a păcătuit; şi i se va ierta.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)