Epistola lui Iacov

Capitolul 5

Către bogaţii incorecţi

1. Veniţi acum*, bogaţilor, plângeţi, tânguindu-vă de nenorocirile voastre care vin peste voi.

2. Bogăţiile voastre au putrezit şi hainele* voastre au fost mâncate de molii.

3. Aurul şi argintul vostru au ruginit, iar rugina lor va fi o mărturie împotriva voastră şi are să vă mănânce carnea ca un foc. V-aţi* strâns comori în zilele din urmă!

4. Iată, plata* lucrătorilor care au secerat ogoarele voastre, care este oprită de voi pe nedrept, strigă! Şi strigătele* secerătorilor au ajuns laLit. „au intrat în“ urechile Domnului oştirilor.

5. Aţi* trăit în lux pe pământ şi v aţi desfătat; v-aţi săturat inimile caUnele ms. omit într-o zi de înjunghiere.

6. L-aţi* condamnat, l-aţi ucis pe cel drept; el nu vi se împotriveşte.

Răbdare şi rugăciune

7. Fiţi deci îndelung-răbdători, fraţilor, până la venirea Domnului. Iată, plugarul aşteaptă rodul preţios al pământului, având îndelungă răbdare pentru el, până primeşte ploaie* timpurie şi târzie.

8. Fiţi şi voi îndelung-răbdători, întăriţi-vă inimile, pentru că* venirea Domnului se apropie.

9. Nu* vă plângeţiLit. „Nu gemeţi“ unii împotriva altora, fraţilor, ca să nu fiţi judecaţiUnele ms. „condamnaţi“. Iată, Judecătorul* stă înaintea uşii.

10. FraţilorUnele ms. „Fraţii mei“, luaţi* ca exemplu de suferinţă şi de îndelungă răbdare pe profeţii care au vorbit în Numele Domnului.

11. Iată, îi numim fericiţi* pe cei care au răbdatUnele ms. „care rabdă“: aţi auzit de răbdarea* lui Iov şi aţi văzut* sfârşitul dat lui de la Domnul, pentru că DomnulUnele ms. omit* este plin de milă şi îndurător.

12. Dar înainte de toate, fraţii mei, nu* juraţi, nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt jurământ; ci „da“ al vostru să fie „da“ şi „nu“ al vostru să fie „nu“, ca să nu cădeţi sub judecată.

13. SuferăSau „Suferă răul“ cineva dintre voi? Să se roage! Este cineva bucuros? Să* cânte psalmi!

14. Este cineva bolnav între voi? Să-i cheme la sine pe bătrânii adunării şi ei să se roage pentru el, ungându-l* cu untdelemn în Numele Domnului;

15. şi rugăciunea credinţei îl va mântuiSau „îl va vindeca“ pe cel bolnavLit. „epuizat“ şi Domnul îl va ridica; şi*, dacă a făcut păcate, i se va ierta aceasta.

16. Mărturisiţi vă deciUnele ms. omit unii altora greşelileUnele ms. „păcatele“ şi rugaţi vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi. Mare* putere are cererea fierbinteActivă, perseverentă a celui drept.

17. Ilie era un om cu aceeaşi* fireCu aceleaşi pasiuni ca noi şi* s-a rugat cu stăruinţăLit. „s-a rugat cu rugăciune“ să nu plouă şi* n-a plouat pe pământ trei ani şi şase luni;

18. şi* s-a rugat din nou, şi cerul a dat ploaie şi pământul şi-a dat rodul.

19. Fraţii meiUnele ms. „Fraţilor“, dacă* cineva dintre voi se va rătăci de la adevăr, şi cineva îl va întoarce,

20. să ştie că cel care-l întoarce pe un păcătos din rătăcirea căii lui va* mântui un suflet din moarte şi va* acoperi o mulţime de păcate.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)