Epistola lui Iacov

Capitolul 4

Lupta împotriva poftelor

1. De unde sunt certuri şi de undeUnele ms. omit „de unde“ lupte între voi? Nu de acolo, din plăcerile voastre, care* se războiesc în mădularele voastre?

2. Poftiţi şi nu aveţi; ucideţi şi invidiaţi şi nu puteţi obţine; vă luptaţi şi vă războiţi; Unele ms. ad. „totuşi“; alte ms. ad. „şi“nu aveţi, pentru că nu cereţi.

3. Cereţi* şi nu primiţi, pentru că* cereţi rău, ca să risipiţi în plăcerile voastre.

4. Adulteri şiUnele ms. omit „Adulteri şi“ adultere*! Nu ştiţi că prietenia* lumii este vrăjmăşie faţă de Dumnezeu? Deci oricine* va vrea să fie prieten al lumii se face vrăjmaş al lui Dumnezeu.

5. Sau gândiţi că în zadar vorbeşte Scriptura? Duhul* care locuieşte în noi doreşte El cu invidie? Sau „Sau gândiţi că în zadar vorbeşte Scriptura: «Duhul, care locuieşte în noi, doreşte El cu invidie?»“

6. Însă El dă un har mai mare. De aceea zice: „Dumnezeu* Se împotriveşte celor mândri, dar dă har celor smeriţi“.

7. Supuneţi vă deci lui Dumnezeu; Unele ms. ad. „dar“împotriviţi vă* diavolului, şi el va fugi de la voi.

8. Apropiaţi-vă* de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Spălaţi * mâinile, păcătoşilor, şi curăţiţi * inimile, suflete* împărţite!

9. Întristaţi-văSimţiţi-vă mizeria, durerea* şi jeliţi şi plângeţi: râsul vostru să se schimbe în jale şi bucuria în mâhnire.

10. Smeriţi-vă* înaintea Domnului şi El vă va înălţa.

11. Nu* vorbiţi unul împotriva altuia, fraţilor! Cine vorbeşte împotriva fratelui său sauUnele ms. „şi“ îl judecă* pe fratele său vorbeşte împotriva legii şi judecă legea. Iar dacă judeci legea, nu eşti împlinitor al legii, ci judecător.

12. Unul singur este Legiuitorul şi JudecătorulUnele ms. omit „şi Judecătorul“: Cel care* poate să mântuiască şi să nimicească; darUnele ms. omit cine* eşti tu, care-l judeci pe aproapeleUnele ms. „pe altul“ tău?

Nesiguranţa planurilor

13. Veniţi* acum, cei care spuneţi: „Astăzi sau mâine vom merge în cutare cetate şi vom petrece acolo un an şi vom face comerţ şi vom câştiga!“,

14. voi, care nu cunoaşteţi ce va fi mâine (pentru căUnele ms. omit „pentru că“ ce este viaţa voastră? Este doar un aburUnele ms. „Sunteţi doar un abur“; alte ms. omit „Este doar un abur“*, care se arată pentru puţin şi apoi dispare),

15. în loc să spuneţi: „Dacă* Domnul va vrea şi vom trăi, vom face şi aceasta sau aceea“.

16. Dar acum, vă lăudaţi în îngâmfările voastre: orice* laudă de felul acesta este rea.

17. Deci aceluia* care ştie să facă bine şi nu-l face, aceasta îi este păcat.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)