Epistola întâi a lui Petru

Capitolul 1

Salut introductiv

1. Petru, apostol al lui Isus Hristos, către locuitoriiGr. toate substantivele până la v.6 sunt nearticulate temporariSau „către cei fără drept de cetăţenie“ din* împrăştiereDin diaspora din Pont, Galatia, Capadocia, Asia şi Bitinia,

2. aleşi după* ştiinţa dinaintePreştiinţa a lui Dumnezeu Tatăl, în* sfinţirea Duhului, spre ascultare şi stropire* cu sângele lui Isus Hristos: Har* vouă şi pace să fie înmulţite!

Recunoştinţă pentru speranţa vie

3. Binecuvântat* fie Dumnezeul şi Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după* marea Sa îndurare, ne-a* născut din nou pentru o speranţă vie, prin* învierea lui Isus Hristos dintre morţi,

4. pentru o moştenire nestricăcioasă* şi neîntinată şi care nu se veştejeşte, păstrată* în ceruri pentru voi,

5. care sunteţiUnele ms. „pentru noi, care suntem“* păziţi prin puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru o mântuire gata să fie descoperită în timpul din urmă.

6. În* ea vă bucuraţi mult, deşi, pentru puţin, acum, dacă trebuie, sunteţi* întristaţi prin felurite încercăriSau „ispite“,

7. pentru ca încercarea* credinţei voastre, mult mai preţioasă decât* aurul care piere, deşi încercat prin foc, să fie găsită spre laudă* şi glorie şi onoareUnele ms. „şi onoare şi glorie“, la descoperireaRevelarea lui Isus Hristos,

8. pe* care, fără să-L fi văzutUnele ms. „nevăzându-L“, Îl iubiţi; şi*, crezând în El, deşi acum nu-L vedeţi, vă bucuraţi mult, cu bucurie de nespus şi glorioasăLit. „glorificată“,

9. primind, ca sfârşit* al credinţei voastreUnele ms. omit „voastre“, mântuirea sufletelor.

10. Despre această* mântuire au căutat şi au cercetat stăruitor profeţii care au profeţit despre harul arătat faţă de voi,

11. cercetând spre care sau ce fel de timp arăta Duhul lui Hristos, care era în ei, mărturisind dinainte patimile* care erau pentru Hristos şi gloriile de după acestea.

12. LorLit. „Cărora“* le-a fost descoperit că nu* pentru ei înşişi, ci pentru voiUnele ms. „noi“ slujeau ei acele lucruri, care v-au fost vestite acum prin cei care v-au predicat Evanghelia prinLit. „în“, cu sensul de „în puterea“; unele ms. omit „prin“ DuhulLit. nearticulat* Sfânt trimis din cer, lucruri în care* îngeriiLit. nearticulat doresc să privească de aproapeSau „să se plece pentru a privi“.

Îndemn la sfinţenie

13. De aceea, având* încinseAsemănător încingerii trupului la mijloc cu un brâu coapsele minţii voastre, fiţi* treji, speraţi în mod desăvârşit în harul care vă va fi adus la descoperireaRevelarea* lui Isus Hristos,

14. ca nişte copii ai ascultării, nepotrivindu-vă* poftelor de mai înainte, din timpul* neştiinţei voastre;

15. ci*, după cum Cel care v a chemat este sfânt, fiţi şi voi sfinţi în toată purtarea;

16. pentru că este scris: „Fiţi sfinţi*, pentru că Eu sunt sfânt“.

17. Şi, dacă-L chemaţi ca Tată pe Cel care*, fără a privi la înfăţişare, judecă după lucrarea fiecăruia, umblaţi* în temere în timpul pribegiei* voastre,

18. ştiind că* nu cu cele pieritoareLit. „stricăcioase“, argint sau aur, aţi fost răscumpăraţi din* felul vostru deşert de vieţuire moştenit de la părinţi,

19. ci cu* sângele preţios al lui Hristos, ca al unui miel* fără cusur şi fără pată;

20. El a fost cunoscut* dinainte, în adevăr, mai înainte de întemeierea lumii, dar a fost arătat la* sfârşitulVezi adn. de la Evr 1.2. timpurilor pentru voi,

21. care, prin El, credeţiUnele ms. „sunteţi credincioşi“ în Dumnezeu, care L-a înviat dintre morţi şi I-a* dat glorie, astfel încât credinţa şi speranţa voastră să fieSau „sunt“ în Dumnezeu.

22. După* ce v-aţi curăţit sufletele prin ascultarea de adevărUnele ms. ad. „prin Duh“, spre dragoste* frăţească neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din inimă curatăUnele ms. omit,

23. fiind* născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care se strică, ci dintr-una care nu se strică, prin* CuvântulLit. neart. viu, care rămâne pentru totdeaunaUnele ms. omit „pentru totdeauna“, al lui Dumnezeu.

24. Pentru că „orice* carne este caUnele ms. omit „ca“ iarba şi toată gloria eiUnele ms. „omului“ ca floarea ierbii; iarba s-a uscat şi floareaUnele ms. ad. „ei“ a căzut;

25. dar* Cuvântul Domnului rămâne pentru eternitate“. Iar* acesta este Cuvântul Evangheliei care v-a fost vestit.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)