Epistola întâi către Timotei

Capitolul 6

Despre robi

1. Toţi câţi sunt robi* sub jug să-i socotească pe stăpânii lor vrednici de toată onoarea, ca Numele lui Dumnezeu şi învăţătura să* nu fie hulite.

2. Şi cei care au stăpâni credincioşi să nu-i dispreţuiască pentru* că sunt fraţi; ci mai mult să le slujească, pentru că cei care au parte de buna lor lucrareSlujire cu devotament sunt credincioşi şi preaiubiţi. Învaţă-i* şi îndeamnă-i acestea.

Falşi învăţători. Iubirea de bani

3. Dacă cineva dă* o învăţătură străină şi nu* se ţine de cuvintele sănătoase, de cele ale Domnului nostru Isus Hristos, şi* de învăţătura cea potrivit evlaviei,

4. este îngâmfat, neştiind nimic*, ci fiind bolnav de întrebări fără rost şi lupte de cuvinte*, din care provin: invidie, ceartă, defăimări, bănuieli rele,

5. certuri* permanenteUnele ms. „zadarnice“ ale oamenilor* stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr, care* consideră că evlavia este sursă de câştig. Unele ms. ad. „Depărtează-te de unii ca aceştia.“

6. Dar evlavia* cu mulţumireStarea de a fi mulţumit este mare câştig.

7. Pentru că nimic* n-am adus în lume şiUnele ms. „pentru că“ nici nu putem lua ceva din ea.

8. Dar, având* hrană şi îmbrăcăminteLit. „cu ce să ne acoperim“, vom fiSau „să fim“ mulţumiţi cu acestea.

9. Dar cei* care vor să fie bogaţi cad în ispită şi în cursă* şi în multe pofte nebune şi vătămătoare, care îi afundă pe oameni în ruină şi în pieire.

10. Pentru că* iubirea de bani este o rădăcină a tot felul de rele; după care unii, umblând, s-au rătăcit de la credinţă şi s-au străpuns pe ei înşişi cu multe dureri.

Lupta cea bună

11. Dar* tu, om* al lui Dumnezeu, fugi de acestea şi urmăreşte dreptatea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea duhuluiUnele ms. omit „duhului“.

12. Luptă-te* lupta cea bună a credinţei, apucă* viaţa eternă la care ai Unele ms. ad. „şi“fost chemat şi pentru care ai* mărturisit buna mărturisire înaintea multor martori.

13. Îţi poruncesc* înaintea lui Dumnezeu, Cel care* le păstrează pe toate în viaţăUnele ms. „care dă viaţă tuturor“, şi a lui Hristos Isus, care* a mărturisit înaintea lui Ponţiu Pilat buna mărturisire,

14. să păzeşti porunca fără pată, fără vină, până* la arătarea Domnului nostru Isus Hristos;

15. pe care, la timpul eiLit. „la timpurile ei“, o va arăta fericitul* şi singurul StăpânitorSau „Puternic“, Împăratul* împăraţilor şi Domnul domnilorLit. „Împăratul celor care împărăţesc şi Domnul celor care domnesc“,

16. El care singur are nemurirea, locuind într-o lumină de care nu te poţi apropia, pe care* nici un omSau „nimeni dintre oameni“ nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea; Lui* fie onoare şi putere eternă! Amin.

Îndemn pentru bogaţi

17. Porunceşte celor care sunt bogaţi în veacul de acum să nu se mândrească, nici să nu* se încreadă în nesiguranţa* bogăţiilor, ci în* DumnezeuUnele ms. „Dumnezeul“; alte ms. „Dumnezeul viu“; alte ms. „Dumnezeul cel viu“, care* ne dă toate din belşug, ca să ne bucurăm de ele;

18. ca să facă binele, să fie bogaţi* în fapte bune, să fie darnici*, gata să dea*,

19. strângându-şi* pentru viitor o temelie bună, ca să apuce adevărata viaţăUnele ms. „viaţa eternă“.

20. O, Timotei, păzeşte* ce ţi s-a încredinţat, ferindu-te* de vorbăriile deşarte, lumeşti şi de împotrivirile fals-numitei cunoştinţe,

21. pe care unii, mărturisind-oSau „profesând-o“, s-au abătutLit. „nu au nimerit ţinta“* în ceea ce priveşte credinţa! Harul fie cu tineUnele ms. „cu voi“! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)