Epistola întâi către Timotei

Capitolul 3

Supraveghetori şi slujitori

1. Vrednic de încredere* este cuvântul: „Dacă doreşte cineva slujba de supraveghere*, bună lucrare* doreşte“.

2. Trebuie deci ca supraveghetorulGr. „episkopos“* să fie fără vină, soţ* al unei singure soţii, cumpătat, chibzuit, cuviincios, primitor de oaspeţiStrăini ca oaspeţi, capabil* să înveţe pe alţii;

3. nu dedat vinului*, nu bătăuş, Unele ms. ad. „nu doritor de câştig josnic“ ci blând, nu certăreţ, nu* iubitor de bani;

4. conducându-şi bine propria casă, având* copiii în supunere, cu toată demnitatea

5. (dar, dacă cineva nu ştie să-şi conducă propria casă, cum va îngriji de Adunarea lui Dumnezeu?);

6. să nu fie de curând venitNu de curând convertit (gr. „neofit“; lit. „nu de curând plantat“), ca să nu se îngâmfeLit. „ca să nu se umfle de mândrie“ şi să* cadă în vinaMotivul condamnării diavolului.

7. Dar trebuie să aibă şi o bună mărturie de la* cei de afară, ca să nu cadă în dispreţ şi* în cursa diavolului.

8. SlujitoriiGr. „diaconii“*, la fel: demni, nu cu două feţeLit. „dublu în cuvânt“, înşelător în vorbire, nu* dedaţi la mult vin, nu doritori de câştig josnic,

9. păstrând* taina credinţei într-o conştiinţă curată.

10. Şi aceştia, de asemenea, să fie întâi încercaţi, apoi să slujească, fiind de neînvinuit.

11. Femeile, la fel*: demne, nu defăimătoare, cumpătate, credincioase în toate.

12. Slujitorii să fie soţi ai unei singure soţii, conducându-şi bine copiii şi propriile case;

13. pentru că cei* care au slujit bine îşi dobândesc o poziţie bună şi multă îndrăzneală în credinţa care este în Hristos Isus.

Taina evlaviei

14. Îţi scriu acestea sperând să vin la tine mai curând;

15. iar dacă voi întârzia, ca să ştii cum trebuie să se poarte cineva în* casa lui Dumnezeu, care este Adunarea Dumnezeului celui viu, stâlp şi temelie a adevărului.

16. Şi cu adevărat, mare este taina evlaviei: „DumnezeuUnele ms. „Cel care“* S-a arătat în carne, a fost îndreptăţit* în Duh, a fost văzut* de îngeri, a fost predicat* între naţiuni, a fost crezut* în lume, a fost primit sus* în glorie“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)