Epistola întâi către Timotei

Capitolul 4

Falşii învăţători

1. Dar Duhul spune* lămurit că*, în timpurile din urmă, unii se vor depărtaSau „se vor lepăda“ de credinţă, luând aminte* la duhuri amăgitoare şi* la învăţături ale demonilor,

2. spunând* minciuni în făţărnicieSau „prin făţărnicia mincinoşilor“, însemnaţi cu fierul* roşu în propria conştiinţă,

3. oprind* căsătoria, poruncind abţinerea de la mâncăruri*, pe care Dumnezeu le-a creat spre a fi primite* cu mulţumire* de cei credincioşi şi care cunoscDeplin adevărul.

4. Pentru că orice creatură a lui Dumnezeu este bună şi nimic nu este de aruncat, fiind primit cu mulţumire,

5. pentru că este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciuneSau „mijlocire“.

Îndemnuri către Timotei

6. Punând acestea înaintea fraţilor, vei fi un bun slujitor al lui Hristos IsusUnele ms. „Isus Hristos“, hrănit* cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături pe care ai urmat-o îndeaproapeSau „pe care ai cercetat-o cu exactitate,“ (vezi Lc 1.3).

7. Dar fereşte-te de miturile* lumeşti şi băbeşti; dar tu însuţi deprinde-te* în evlavie;

8. pentru că deprinderea* trupească este de puţin folos, dar* evlavia este de folos la toate, având* promisiunea vieţii, a celei de acum şi a celei viitoare.

9. Vrednic de încredere* este cuvântul acesta şi demn de toată primirea;

10. deoarece pentru aceasta neUnele ms. ad. „şi“ ostenim* şi suntem defăimaţiUnele ms. „ne luptăm“, pentru că* ne-am pus speranţa într-un Dumnezeu viu, care* este MântuitorSau „Păstrător“ al tuturor oamenilor, mai ales al credincioşilor.

11. Porunceşte* acestea şi învaţă-i!

12. Nimeni* să nu-ţi dispreţuiască tinereţea, ci fii* model pentru credincioşi în cuvânt, în purtare, în dragoste, Unele ms. ad. „în duh,“în credinţă, în curăţie.

13. Până vin eu, ia aminte la citire, la îndemnare, la învăţăturăÎnvăţătură dată altora.

14. Nu* neglija darulDar de har care este în tine, care ţi-a fost dat prin* profeţie, cu* punerea mâinilor de către ceata celor bătrâni.

15. Ocupă-te cu acestea, fii în totul în ele, pentru ca înaintarea ta să fie arătată tuturorUnele ms. „între toţi“.

16. Ia seama* la tine însuţi şi la învăţătură; rămâi în ele, pentru că, făcând aceasta, te* vei mântui şi pe tine însuţi şi pe* cei care te ascultă.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)