Epistola întâi către Timotei

Capitolul 1

Salut introductiv

1. Pavel, apostol al lui Isus HristosUnele ms. „al lui Hristos Isus“, după* porunca lui* Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a lui Hristos IsusUnele ms. „şi a Domnului Isus Hristos“, speranţa* noastră,

2. către Timotei*, adevăratul* meu copil în credinţă: Har*, îndurare, pace, de la Dumnezeu Tatăl nostruUnele ms. omit şi de la Hristos Isus, Domnul nostru!

False învăţături şi Evanghelia

3. Aşa te-am rugat când mergeam* spre Macedonia, să rămâi în Efes, ca* să porunceşti unora să nu înveţe pe alţii învăţături străine,

4. nici să* nu ia aminte la mituri şi la genealogii fără sfârşit, ca unele care duc mai degrabă la neînţelegeri decât la lucrarea lui DumnezeuUnele ms. „decât la zidirea divină“ care este în credinţă.

5. Iar ţinta* poruncii este dragostea dintr-o* inimă curată şi dintr-o conştiinţă bună şi din credinţă neprefăcută,

6. de la care unii, abătându-seLit. „nenimerind ţinta“, s au întors spre vorbire deşartă,

7. dorind să fie învăţători ai legii, neînţelegând nici cele ce spun, nici cele despre care afirmă cu tărie.

8. Ştim dar că legea* este bună, dacă se foloseşte cineva de ea potrivit legii,

9. ştiind* aceasta, că legea nu este datăSau „nu este în vigoare“ pentru cel drept, ci pentru cei nelegiuiţi şi nesupuşi, pentru neevlavioşi şi păcătoşi, pentru cei fără sfinţenie şi lumeşti, pentru ucigaşiSensul principal este mai degrabă de a lovi sau a bate, decât de a ucide de tată şi ucigaşiSensul principal este mai degrabă de a lovi sau a bate, decât de a ucide de mamă, pentru criminali,

10. pentru curvari, pentru homosexuali, pentru răpitori de oameni, pentru mincinoşi, pentru cei care jură strâmb şi dacă este orice altceva împotriva învăţăturii* sănătoase,

11. după Evanghelia gloriei fericitului* Dumnezeu, care* mi-a fost încredinţată.

Harul dat lui Pavel

12. Unele ms. ad. „Şi“Mulţumesc Celui care* m-a întărit, lui Hristos Isus, Domnul nostru, că* m-a socotit credincios, punându-mă* în slujbăSau „să-I slujesc“, pe mine,

13. care* mai înainte eram un hulitor şi un persecutor şi un batjocoritor; dar mi s-a arătat îndurare, pentru că am făcut-o neştiind*, în necredinţă.

14. Iar harul* Domnului nostru a prisosit peste măsură, cu* credinţă şi* cu dragoste, care sunt în Hristos Isus.

15. Vrednic de încredere* este cuvântul şi demn de toată primirea, că Hristos* Isus a venit în lume ca să-i mântuiască pe păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu.

16. Dar pentru aceasta mi s-a arătat* îndurare, ca Isus Hristos să arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga-răbdare, ca* model pentru aceia care vor crede în El, pentru viaţa eternă.

17. Iar Împăratului* veacurilor, nepieritorului*, nevăzutului*, singuruluiUnele ms. ad. „înţelept“* Dumnezeu fie onoare* şi glorie în vecii vecilor! Amin.

18. Îţi* încredinţez această poruncă, copilul meu Timotei, după* profeţiile făcute mai înainte despre tine, ca prin ele să te lupţi* lupta cea bună,

19. păstrând* o credinţă şi o conştiinţă bună, pe care unii, lepădând-o, au naufragiatLit. „au suferit ruperea corăbiei“* în ceea ce priveşte credinţa;

20. dintre aceştia sunt Imeneu* şi Alexandru*, pe care i-am* dat lui Satan, ca să fie învăţaţi prin disciplină să nu hulească*.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)