Epistola a doua către Timotei

Capitolul 1

Salut introductiv

1. Pavel, apostol* al lui Hristos IsusUnele ms. „Isus Hristos“ prin voia lui Dumnezeu, potrivit promisiunii vieţii* care este în Hristos Isus,

2. către* Timotei, preaiubitul meu copil: Har, îndurare, pace, de la Dumnezeu Tatăl şi de la Hristos Isus, Domnul nostru.

Mulţumirea lui Pavel pentru Timotei

3. Îi sunt recunoscător* lui Dumnezeu, căruia* Îi slujesc din strămoşi cu conştiinţă curată, că neîncetat* îmi amintesc de tine în cererile mele, noapte şi zi –

4. dorind* mult să te văd, amintindu-mi de lacrimile tale, ca să mă umplu de bucurie –

5. aducându-mi aminte de credinţa* sinceră care este în tine, care a locuit întâi în bunica ta Lois şi în mama* ta Eunice şi sunt convins că şi în tine.

6. Pentru acest motiv îţi amintesc să înflăcărezi* darulDarul de har lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele.

7. Pentru că Dumnezeu* nu ne-a dat un duh de timiditate, ci* de putere şi de dragoste şi de chibzuinţăSau „judecată sănătoasă“.

8. Deci* nu te ruşina de mărturia* Domnului nostru, nici de mine, întemniţatul* Său, ci* suferă răul împreună cu Evanghelia, potrivit puterii lui Dumnezeu.

9. El* ne-a mântuit şi ne-a* chemat cu o chemare sfântă, nu* potrivit faptelor noastre, ci* potrivit propriului Său plan şi harului care ne-a fost dat în Hristos Isus mai înainte* de timpurile veacurilorLit. „eterne“,

10. iar acum* ne-a fost făcut cunoscut prin arătarea Mântuitorului nostru Isus HristosUnele ms. „Hristos Isus“, care* a desfiinţat moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie;

11. pentru aceasta am fost rânduit* eu vestitor şi apostol şi învăţător al naţiunilorUnele ms. omit „al naţiunilor“.

12. Pentru* acest motiv şi sufăr acestea, dar nu mă ruşinez, pentru că* ştiu în Cine am crezut; şi sunt convins că El poateLit. „este puternic“ să păzească* ce I-am încredinţat pentru* ziua aceea.

13. Să ai un model* de cuvinte* sănătoase, cele pe care le-ai auzit de la mine, în credinţa* şi dragostea care sunt în Hristos Isus.

14. Lucrul bun* încredinţat ţie păstrează-l prin DuhulLit. nearticulat Sfânt care* locuieşte în noi.

Lauda lui Onisifor

15. Ştii aceasta, că toţi* care sunt în Asia, între care sunt Figel şi Ermogen, s-au întors de la mine*.

16. Domnul să dea* îndurare casei* lui Onisifor, pentru că* deseori m-a înviorat şi nu* i-a fost deloc ruşine de lanţul* meu;

17. ci, fiind în Roma, m-a căutat stăruitorUnele ms. „mai stăruitor“ şi m-a găsit;

18. – Domnul să-i* dea să găsească îndurare de la Domnul în* ziua aceea – şi tu ştii maiSau „cel mai“ bine* decât alţii cât de mult a slujit el în Efes.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)