Epistola întâi către Tesaloniceni

Capitolul 5

Ziua Domnului

1. Iar despre timpuri* şi vremuri, fraţilor, nu aveţi nevoie să vi se scrie,

2. pentru că voi înşivă ştiţi prea bine că ziua* Domnului aşa vine, ca un hoţ în noapte.

3. Unele ms. ad. „Deoarece“Când spun: „Pace şi siguranţă!“, atunci deodată vine pieirea* peste ei, ca* durerea peste cea însărcinată; şi nicidecum nu vor scăpa.

4. Dar* voi, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca ziua să vă surprindă ca un hoţ.

5. Pentru căUnele ms. omit „Pentru că“ voi toţi sunteţi fii* ai luminii şi fii ai zilei; noi nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.

6. Astfel deci* să nu dormim, caUnele ms. ad. „şi“ ceilalţi, ci să* veghem şi să fim trejiNeinfluenţaţi de vin;

7. pentru că cei care* dorm, dorm noaptea; şi cei* care se îmbată, se îmbată noaptea;

8. dar noi, fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcând* platoşa credinţei şi a dragostei şi, drept coif, speranţa mântuirii;

9. pentru că Dumnezeu* nu ne-a rânduit spre mânie, ci* spre dobândirea mântuirii prin Domnul nostru Isus Hristos,

10. care* a murit pentru noi, ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.

11. De aceea*, încurajaţi-vă unii pe alţii şi zidiţi-vă unul pe altul, după cum şi faceţi.

Îndemnuri

12. Vă rugăm dar, fraţilor, să* recunoaşteţi pe cei care se ostenesc între voi şi vă conduc în Domnul şi vă sfătuiesc;

13. şi să-i preţuiţi nespus de mult, în dragoste, datorită lucrării lor. Fiţi în pace* între voi!

14. Vă îndemnăm dar, fraţilor, mustraţi* pe cei în neorânduială, mângâiaţi* pe cei descurajaţi, sprijiniţi* pe cei slabi, fiţi* îndelung-răbdători faţă de toţi.

15. Vedeţi* ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci întotdeauna* urmăriţi ce este bineUnele ms. „binele“ unii faţă de alţii şi faţă de toţi;

16. bucuraţi-vă* întotdeauna;

17. rugaţi-vă* neîncetat;

18. mulţumiţi* pentru toate; pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, faţă de voi;

19. nu* stingeţi Duhul;

20. nu* dispreţuiţi profeţiile;

21. darUnele ms. omit „dar“ cercetaţi* toate, ţineţi* ce este bun;

22. feriţi-vă de orice formăSau „înfăţişare“ a răului.

23. Iar Însuşi Dumnezeul păcii** vă sfinţească deplin: şi întreg duhul vostru şi sufletul şi trupul să* fie păstrate fără vină la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

24. Credincios* este Cel care vă cheamă, care va şi face aceasta.

25. Fraţilor, rugaţi-vă* pentru noi.

26. Salutaţi* pe toţi fraţii cu o sărutare sfântă.

27. Vă rog fierbinte în Domnul ca* epistola să fie citită tuturor fraţilorUnele ms. ad. „sfinţi“.

28. Harul* Domnului nostru Isus Hristos fie cu voi! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)