Epistola întâi către Tesaloniceni

Capitolul 4

Îndemn la sfinţenie

1. Încolo deci, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm în Domnul Isus ca, după cum aţi* primit de la noi cum trebuie să umblaţi şi să fiţi plăcuţiÎn sensul de a umbla ca să plăceţi* lui Dumnezeu, cum şi umblaţiUnele ms. omit „cum şi umblaţi“, să prisosiţi şi mai mult*.

2. Pentru că ştiţi ce porunci v-am dat prin Domnul Isus.

3. Pentru că aceasta este voia* lui Dumnezeu: sfinţireaSau „sfinţenia“* voastră, ca să vă feriţi de curvie*;

4. fiecare dintre voi să ştie* să-şi ţină vasul în sfinţenie şi onoare

5. (nu* în patima poftei, ca* şi naţiunile care* nu-L cunosc pe Dumnezeu);

6. nimeni să nu treacă* peste măsură şi să nu nedreptăţească în aceastaÎn context, referitor la relaţiile între bărbat şi femeie pe fratele său, pentru că Domnul este răzbunătorul* tuturor acestora, după cum v-am şi spus mai înainte şi am mărturisit deplin.

7. Pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci* laLit. „în“ sfinţenie.

8. De aceea,* cel care dispreţuieşte pe fratele său în aceasta, nu dispreţuieşte pe om, ci pe Dumnezeu, care* v-aUnele ms. „ne-a“ şi dat Duhul Său cel Sfânt.

9. Iar despre dragostea frăţească nu aveţi nevoie să vă scriemUnele ms. „scriu“, pentru că voi înşivă* sunteţi învăţaţi de Dumnezeu să* vă iubiţi unii pe alţii.

10. Pentru că şi faceţi aceasta faţă de toţi fraţii din întreaga Macedonie. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să prisosiţi şi mai mult

11. şi să căutaţi cu stăruinţă să fiţi liniştiţi şi să* vă vedeţi de ale voastre şi să* lucraţi cu mâinile voastre, după cum v-am poruncit,

12. ca* să umblaţi cuviincios faţă de cei de afară şi să n-aveţi nevoie de nimeniSau „de nimic“.

Venirea Domnului pentru ai Săi

13. Dar nu dorimUnele ms. „nu doresc“, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei care au adormit, ca* să nu vă întristaţi ca şi ceilalţi care* nu au speranţă.

14. Pentru că, dacă* credem că Isus a murit şi a înviat, tot aşa şi Dumnezeu va aduce împreună cu El pe* cei care au adormit înLit. „prin“ Isus.

15. (Pentru că vă spunem aceasta prin* Cuvântul Domnului, că noi, cei* vii, care rămânem până la venirea Domnului, nu o vom lua nicidecum înaintea celor care au adormit;

16. pentru că Domnul* Însuşi, cu un strigăt, cu glasul arhanghelului şi cu trâmbiţa* lui Dumnezeu, va coborî din cer; şi întâi vor învia cei morţi* în Hristos;

17. apoi noi cei vii, care rămânem, vom fi răpiţi în* nori împreună cu ei, pentru a-L întâmpina pe Domnul în văzduh: şi astfel vom* fi întotdeauna împreună cu Domnul.

18. Astfel* încurajaţi-vă unii pe alţii cu aceste cuvinte.)Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)