Epistola a doua către Tesaloniceni

Capitolul 1

Salut introductiv

1. Pavel* şi Silvan şi Timotei, către adunarea tesalonicenilor care este în* Dumnezeu Tatăl nostru şi în Domnul Isus Hristos:

2. Har* vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl nostruUnele ms. omit „nostru“ şi de la Domnul Isus Hristos.

Mulţumiri lui Dumnezeu

3. Suntem datori* să-I mulţumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, după cum se cuvine, deoarece credinţa voastră creşte peste măsură şi dragostea fiecăruia dintre voi toţi, unii faţă de alţii, prisoseşte,

4. încât noi înşine ne* lăudăm cu voi în adunările lui Dumnezeu, pentru* răbdarea şi credinţa voastră în* toate persecuţiile şi necazurile voastre pe care le suferiţi.

5. Aceasta este o* dovadă a dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, ca voi să fiţi socotiţi vrednici de Împărăţia lui Dumnezeu, pentru care şi suferiţi,

6. de* vreme ceSau „dacă cel puţin“ este drept înaintea lui Dumnezeu să dea în schimb necaz celor care vă necăjesc;

7. şi vouă, care sunteţi necăjiţi, odihnă* cu noi, la descoperireaRevelarea Domnului* Isus din cer, cu îngerii puterii Sale,

8. într-o* flacără de foc, aducând răzbunare peste cei care* nu-L cunosc pe Dumnezeu şi peste cei care nu* ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus HristosUnele ms. omit „Hristos“;

9. care* vor suferi pedeapsă, pieirea eternă de la faţa Domnului şi de la* gloria puterii Sale,

10. când* va veni ca să fie glorificat în sfinţii Săi şi* să fie privit cu uimireSau „să fie admirat“, în ziua aceea, în toţi cei care au crezutUnele ms. „cei care cred“ (pentru că mărturia noastră faţă de voi a fost crezută).

11. Pentru aceasta ne şi rugăm întotdeauna pentru voi, ca Dumnezeul nostru să* vă socotească vrednici de chemare şi să împlinească orice bună plăcere a bunătăţii şi lucrare* a credinţei, cu putere,

12. astfel încât* Numele Domnului nostru IsusUnele ms. ad. „Hristos“ să fie glorificat în voi, şi voi în El, după harul Dumnezeului nostru şi al Domnului Isus Hristos.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)