Epistola întâi către Tesaloniceni

Capitolul 1

Salut introductiv

1. Pavel şi Silvan* şi Timotei, către adunarea tesalonicenilor care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Isus Hristos: Har* vouă şi paceUnele ms. ad. „de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Isus Hristos“.

Mulţumire pentru credinţa tesalonicenilor

2. Mulţumim* întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, amintind de voiUnele ms. omit „de voi“ în rugăciunile noastre,

3. aducându-ne aminte neîncetat de lucrarea* credinţei voastre şi de* osteneala dragostei şi de răbdarea speranţei în DomnulLit. „speranţei Domnului“ nostru Isus Hristos, înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru,

4. ştiind, fraţi preaiubiţi de Dumnezeu, alegerea* voastră.

5. Pentru că Evanghelia* noastră nu a fost la voiSau „nu a fost adusă la voi“ numai în cuvânt, ci şi în putere şi în Duh Sfânt* şi în siguranţă* deplinăLit. „în multă siguranţă“, după cum ştiţi* ce fel de oameni am fost între voi, pentru voi.

6. Şi voi* v-aţi făcut imitatori ai noştri şi ai Domnului, primind Cuvântul în mult necaz, cu bucuria* Duhului Sfânt,

7. încât voi aţi devenit modeleUnele ms. „model“ tuturor credincioşilor din Macedonia şi dinUnele ms. omit Ahaia.

8. Pentru că, de la voi, Cuvântul Domnului a* răsunat nu numai în Macedonia şi Ahaia, ci credinţa* voastră faţă de Dumnezeu s-a răspânditUnele ms. ad. „şi“ în orice loc, încât nu avem nevoie să vorbim ceva;

9. pentru că ei înşişi istorisesc despre noi ce* intrare am avutUnele ms. „avem“ la voi şi* cum v-aţi întors de la idoli la Dumnezeu, ca să slujiţiSlujire de rob unui Dumnezeu viu şi adevărat

10. şi să* aşteptaţi din* ceruri pe Fiul Său, pe* care L-a înviat dintre ceiUnele ms. omit morţi, pe Isus, care ne scapă de* mânia care vine.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)