Epistola întâi către Tesaloniceni

Capitolul 2

Lucrarea lui Pavel în Tesalonic

1. Pentru că voi înşivă ştiţi, fraţilor, că venireaLit. „intrarea“ noastră la voi nu a fost zadarnică;

2. ci, după ce am şiUnele ms. omit suferit* mai înainte şi am fost insultaţi în Filipi, după cum ştiţi, am* îndrăznit în Dumnezeul nostru să vă vestim* Evanghelia lui Dumnezeu, cu multă* luptă.

3. Pentru că* îndemnul nostru nu era din rătăcire, nici din necurăţie, nici în înşelăciune;

4. ci, după cum* am fost aprobaţi de Dumnezeu ca să* ni se încredinţeze Evanghelia, aşa vorbim, nu ca să plăcem* oamenilor, ci lui Dumnezeu, care* încearcă inimile noastre.

5. Pentru că nu* am fost niciodată cu vorbire linguşitoare, după cum ştiţi, nici cu lăcomie ascunsă, Dumnezeu* este martor;

6. nici* n-am căutat glorie de la oameni, nici de la voi, nici de la alţii, deşi am fi putut să fim* cu greutate, ca apostoli* ai lui Hristos;

7. ci* am fost blânzi* în mijlocul vostru, aşa cum o doică îşi îngrijeşte cu drag copiii.

8. Astfel, plini de dragoste pentru voi, ne găseam plăcerea să vă dăm* nu numai Evanghelia lui Dumnezeu, ci şi propriile noastre vieţi*, pentru că ne eraţi preaiubiţi.

9. Pentru că, fraţilor, vă amintiţi osteneala şi truda noastră: Unele ms. ad. „pentru că“lucrând* noapte şi zi, spre* a nu împovăra pe cineva dintre voi, v-am predicat Evanghelia lui Dumnezeu.

10. Voi înşivă sunteţi martori, şi Dumnezeu de asemenea, cu câtă* sfinţenieSau „cu câtă evlavie“ şi dreptate şi fără vină ne-am purtat faţă de voi, care credeţi:

11. după cum ştiţi, cum vă îndemnam pe fiecare dintre voi ca un tată pe copiii lui, şi vă mângâiam şi vă mărturiseam,

12. ca să* umblaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care* vă cheamă la Împărăţia şi gloria Sa.

13. ŞiUnele ms. omit pentru aceasta şi noi mulţumim lui Dumnezeu neîncetat* că, după ce aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, aţi primit nu* un cuvânt al oamenilor, ci, aşa cum este, în adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu, care şi lucrează în voi care credeţi.

14. Pentru că voi, fraţilor, v-aţi făcut imitatori ai adunărilor* lui Dumnezeu în Hristos Isus care sunt în Iudeea; pentru că aţi suferit şi voi aceleaşi* lucruri de la cei de un neam cu voi, ca şi ei de la* iudei,

15. care* au omorât şi pe Domnul Isus şi pe profeţiUnele ms. „pe profeţii lor“*, şi pe noi ne-auUnele ms. „şi pe voi v-au“ alungat prin persecuţie, şi nu Îi plac lui Dumnezeu şi* sunt împotriva tuturor oamenilor;

16. ne opresc* să vorbim naţiunilor, ca să fie mântuite, pentru ca* să umple întotdeauna măsura păcatelor lor: dar mânia a venit peste ei până la urmăSau „deplin“*.

Dorinţa lui Pavel de a-i vedea

17. Dar noi, fraţilor, după ce am fost despărţiţi de voi* pentru un timpUnele ms. ad. „de un ceas“, cu faţa, nu cu inima, ne-am străduit mult mai mult, cu multă dorinţă, să vă vedem faţa.

18. De aceea am dorit să venim la voi, chiar eu, Pavel, o dată şi chiar de două ori; dar ne-a împiedicat Satan*.

19. Pentru că cine* ne este speranţă, sau bucurie, sau cunună* a laudei? Nu sunteţi chiar voi, înaintea Domnului nostru IsusUnele ms. ad. „Hristos“, la* venirea Sa?

20. Pentru că voi sunteţi gloria şi bucuria noastră.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)