Epistola întâi către Tesaloniceni

Capitolul 3

Vizita lui Timotei

1. De aceea, nemairăbdând*, am* gândit că ar fi bine să fim lăsaţi singuri în Atena

2. şi am trimis pe Timotei*, fratele nostru şi slujitor al lui DumnezeuUnele ms. „fratele nostru şi împreună-lucrător al lui Dumnezeu“; alte ms. „fratele nostru şi împreună-lucrător sub Dumnezeu“; alte ms. „fratele nostru şi slujitor al lui Dumnezeu şi împreună-lucrător cu noi“; alte ms. „fratele nostru şi împreună-lucrător“ în Evanghelia lui Hristos, ca să vă întărească şi să văUnele ms. omit încurajeze în ceea ce priveşte credinţa voastră,

3. pentru ca* nimeni să nu fie clătinat în necazurile acestea. (Pentru că voi înşivă ştiţi că pentru* aceasta suntem rânduiţi;

4. pentru că şi* când eram la voi vă spuneam dinainte că vom suferi necaz, după cum a şi fost, şi ştiţi.)

5. De aceea şi eu, nemairăbdând, am trimis ca să aflu despre credinţa voastră, ca* nu cumva să vă fi ispitit ispititorul şi osteneala* noastră să fie în zadar.

6. Dar* acum, Timotei a venitSau „Dar Timotei tocmai a venit“ de la voi la noi şi ne-a adus vestea bună despre credinţa şi dragostea voastră şi că aveţi întotdeauna o plăcută amintire despre noi, dorind* mult să ne vedeţi, după cum şi noi dorim să vă vedem;

7. de aceea am* fost mângâiaţi, fraţilor, cu privire la voi în toată strâmtorarea şi necazul nostruUnele ms. „în tot necazul şi strâmtorarea noastră“, prin credinţa voastră.

8. Pentru că acum trăim, pentru căLit. „dacă“ voi staţi* tari în Domnul.

9. Pentru că ce* mulţumiri putem da în schimb lui Dumnezeu pentru voi, pentru toată bucuria cu care ne bucurăm datorită vouă înaintea Dumnezeului nostru,

10. rugându-neLit. „rugând“* nespus de mult, noapte* şi zi, ca să vă vedem faţa şi* să împlinim ce lipseşte credinţei voastre?

Rugăciunea lui Pavel

11. Iar Însuşi Dumnezeu şi Tatăl nostru şi Domnul nostru IsusUnele ms. ad. „Hristos“* ne îndrepte drumul spre voi! Iar pe voi,

12. Domnul să* vă facă să sporiţi şi să prisosiţi în dragoste unii faţă de alţii* şi faţă de toţi, după cum facem şi noi faţă de voi,

13. ca* să vă întărească inimile, ca să fie fără vină în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru IsusUnele ms. ad. „Hristos“ cu* toţi sfinţii Săi!Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)