Epistola către Coloseni

Capitolul 4

1. Stăpânilor, daţi* robilor ce este drept şi corect, ştiind că şi voi aveţi un Stăpân în ceruri.

Îndemn la rugăciune

2. Stăruiţi* în rugăciune, veghind în ea cu* mulţumire,

3. rugându-vă* totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă* o uşă a Cuvântului, ca să vorbim* taina lui Hristos, pentru* care şi sunt legat,

4. ca s-o fac cunoscut aşa cum trebuie să vorbesc.

5. Umblaţi* cu înţelepciune faţă de cei de afară, răscumpărând* timpulÎn sensul de a folosi orice ocazie.

6. Cuvântul vostru să fie întotdeauna în har, dres* cu sare, ca* să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia.

Trimiterea lui Tihic şi a lui Onisim

7. Toate* cele despre mine vi le va face cunoscut Tihic, preaiubitul frate şi slujitor credincios şi împreună-rob în Domnul,

8. pe care l-am* trimis la voi chiar pentru aceasta, ca să cunoască cele despre voiUnele ms. „ca să cunoaşteţi cele despre noi“ şi ca să vă mângâie inimile,

9. împreună cu Onisim*, credinciosul şi preaiubitul frate, care este dintre voi. Ei vă vor face cunoscut toate cele de aici.

Saluturi finale

10. Vă salută Aristarh*, cel împreună-întemniţat cu mine, şi Marcu*, vărulSau „nepotul“ lui Barnaba, despre care aţi primit porunci (dacă va veni la voi, primiţi-l!),

11. şi Isus, cel numit Iust, care sunt din circumcizie. Aceştia sunt singurii împreună-lucrători cu mine pentru Împărăţia lui Dumnezeu care mi-au fost mângâiere.

12. Vă salută Epafra*, care este dintre voi, rob al lui Hristos IsusUnele ms. omit „Isus“, luptându-se întotdeauna* pentru voi în rugăciuni, ca să fiţiUnele ms. „staţi“ desăvârşiţi* şi împliniţiUnele ms. „deplin încredinţaţi“ în toată voia lui Dumnezeu.

13. Pentru că mărturisesc despre el că se osteneşte multUnele ms. „are multă râvnă“ pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru cei din Ierapole.

14. Vă salută Luca*, doctorul preaiubit, şi Dima.

15. Salutaţi-i pe fraţii din Laodiceea şi pe Nimfa şi adunarea* din casa luiUnele ms. „lor“.

16. Şi, când epistola va fi citită între voi*, faceţi să fie citită şi în adunarea laodiceenilor şi să o citiţi şi voi pe cea din Laodiceea.

17. Şi spuneţi-i lui Arhip*: „Ia seama la slujba* pe care ai primit-o în Domnul, ca s-o împlineşti!“

18. Salutul* este cu mâna mea, a lui Pavel. Amintiţi-vă* de lanţurile mele. Harul* fie cu voi! AminUnele ms. omit „Amin“.Traducerea GBV 2001: Copyright © GBV România (www.gbv.ro)